archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vuokrasopimuksella siirrettävä tila

Rakennusten käyttötarvetta ei pystytä aina ennustamaan pitkälle tulevaisuuteen. Innorent Oy tarjoaa ratkaisua väliaikaiseen tilantarpeeseen. Yritys rakentaa, vuokraa ja toimittaa asiakkailleen erilaisiin tarpeisiin sopivia siirrettäviä tiloja, joita voi käyttää esimerkiksi liikuntahalleina, myymälöinä tai tehdashalleina.

Julkaistu

Ongelma

Rakennusten rakentamiseen käytetään paljon resursseja ja rahaa, ja niiden elinkaari on vuosikymmenien pituinen. Aina rakennusten käyttötarvetta ei kuitenkaan pystytä ennustamaan pitkälle tulevaisuuteen. Rakennus voi myös jäädä tyhjilleen, koska se ei esimerkiksi vastaa enää asumisen tai muun käytön tarpeisiin. Tyhjilleen jäävät rakennukset kuluttavat resursseja ja kaupunkitilaa turhaan.

Ratkaisu: siirrettävät tilat vuokrasopimuksella

Innorent rakentaa, vuokraa ja toimittaa asiakkailleen erilaisiin tarpeisiin sopivia siirrettäviä toimitiloja, joita voi käyttää esimerkiksi liikuntahalleina, myymälöinä tai tehdashalleina. Toimitilat ovat teräsrunkoisia ja liitoksiltaan sekä kiinteistöautomaatioratkaisuiltaan helposti purettavia ja siirrettäviä. Toimitiloja voi halutessaan käyttää vuosia, eivätkä niiden käyttömahdollisuudet poikkea muiltakaan osin merkittävästi pysyvämpien rakennusten mahdollisuuksista.

Ansaintamalli ja hyödyt Innorentille

Innorentin liiketoiminta perustuu siirrettävien tilojen vuokraamiseen tai liisaamiseen. Yritys rakentaa tilat ja asiakas maksaa tilasta käytön ajalta vuokraa. Sopimuksen päätyttyä yritys voi siirtää tilaratkaisun uuteen käyttöön muualle. Tilat soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, mikä tekee niiden uudelleenvuokrauksesta helpompaa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Innorentin toimitilojen avulla asiakkaan ei tarvitse omistaa tai rakennuttaa tarvitsemiaan tiloja tai miettiä niiden jatkokäyttöä ja myyntiä tarpeen päätyttyä. Asiakas ei myöskään joudu rakentamaan uusia tiloja tilanteessa, jossa toimitilatarpeen ennustetaan päättyvän lähivuosina. Esimerkiksi kunnille ratkaisu mahdollistaa sellaisten palvelujen tarjoamisen, joita ei muuten pystyttäisi tarjoamaan rakentamiseen liittyvien riskien takia.

Mistä on kyse?