Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Ylimääräisestä maa-aineksesta ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja

Rakentaminen aiheuttaa 40 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. BC Materials kerää ylimääräistä maa-ainesta rakennustyömailta ja muuttaa sen rakennusmateriaaleiksi.

Julkaistu

Rakentaminen on yksi maailman materiaali- ja hiili-intensiivisimmistä aloista. BC Materials muuttaa kaivuumaan rakennusmateriaaleiksi antaen sysäyksen kiertotalouteen perustuvalle rakennusalalle. BC Materialsin tavoitteena on auttaa rakennusalaa hiilipäästöjen ja jätteen vähentämisessä sekä terveellisten ja laadukkaiden työ- ja asuinympäristöjen luomisessa.

Innovaatio perustuu afrikkalaiseen arkkitehtuurin perinteeseen, jossa maapohjaisia rakennusmateriaaleja käytetään edelleen erittäin paljon. EU:ssa innovaatio liittyy läheisesti kaivuumaata koskevien säännösten tulkintaan.

Ongelma

Rakentaminen on yksi maailman saastuttavimmista aloista. Kaivuumaa kuljetetaan kauas ja läjitetään kaivoksiin, louhoksiin tai tekomäkiin.

Tehoton kaivaminen, kuljettaminen ja läjittäminen aiheuttavat turhaa kuljettamista, ilmansaasteita, CO2-päästöjä ja muiden luonnonvarojen tehokäyttöä.

Ratkaisu

BC Materials tekee yhteistyötä arkkitehtien, rakennusliikkeiden ja kaivuumaan kuljetusliikkeiden kanssa kerätäkseen kaivuumaata rakennustyömailta. Yhtiö muuttaa jätemaan rakennusmateriaaleiksi, kuten savilaastiksi, massiivisaveksi ja puristetuiksi maalohkoiksi, ilman kemiallisia prosesseja ja myy sen suoraan rakennusliikkeille, arkkitehdeille, urakoitsijoille ja yksityisasiakkaille.

BC Materials yhdistää rakennusalan arvoketjun sidosryhmät: BC Materialsin vahvuutena on se, että yhtiö käyttää jo saatavilla olevia raaka-aineita ja muuntaa kaivuumaan rakennusliikkeille, arkkitehdeille ja kodinomistajille myytäväksi materiaaliksi kestävän kehityksen mukaisessa suljetussa kierrossa. Rakennusliikkeet vähentävät CO2-päästöjään ja kaatopaikkakustannuksiaan, kiinteistöjen omistajat hyötyvät paikallisista ja hiilineutraaleista ratkaisuista ja loppukäyttäjät (asukkaat) arvostavat parempaa äänieristystä sekä sisä- ja ulkoilman laatua ja saavat paremman lämpöeristyksen, sillä rakennukset ovat viileämpiä kesällä ja lämpimämpiä talvella.

Ympäristövaikutukset

Paikallisen kaivuumaan uusiokäytön seurauksena on kuljetusten ja ilmansaasteiden väheneminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen, sillä ratkaisun sekundaariset raaka-aineet hankitaan Brysselin alueelta. Toinen tärkeä asia on parempi resurssitehokkuus, sillä tuotantoprosessi kuluttaa vähemmän vettä ja sähköä ja aiheuttaa näin vähemmän CO2-päästöjä jopa perinteiseen neitseellisistä raaka-aineista valmistettuun poltettuun tiileen verrattuna – vähennys on jopa 90 prosenttia.

Sosiaaliset vaikutukset

Kaivuumaan paikallinen uusiokäyttö kierrätettyinä rakennusmateriaaleina auttaa vahvistamaan paikallisia verkostoja ja paikallistaloutta sekä alueen yhtenäisyyttä. Itse asiassa ratkaisun myötä BC Materialsilla on läheinen kumppanuussuhde paikallisten rakennusliikkeiden ja arkkitehtien kanssa; molemmat tahot tuottavat tällaista jätettä ja kaipaavat vaihtoehtoista, vähähiilisempää ratkaisua loppukäyttäjille. BC Materials tekee yhteistyötä myös yliopistojen kanssa jakaakseen tietämystä kestävästä rakentamisesta.

Mistä on kyse?