Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Yrityspeli luo osallistujille realistisen kokemuksen kiertotalousmurroksesta

Käytännön opetuksen puute vaikeuttaa kiertotalouden mallien käyttöönottoa. Inchaingen opettava peli auttaa käyttäjiä siirtymään kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Julkaistu

Inchaingen The Blue Connection on selainpohjainen opetustyökalu, jonka avulla käyttäjät – niin yritykset kuin opiskelijat – voivat kokea kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet omakohtaisesti. Inchainge tekee yhteistyötä yritysten ja yliopistojen kanssa jakaakseen pilvipohjaista ohjelmistoaan mahdollisimman laajasti ja tuo käytännön kiertotaloustietämystä globaaleille toimijoille.

Inchainge oli jo vakiintunut toimija opetuksellisten yritystoimintasimulaatioiden markkinoilla ennen tiivistä yhteistyötään hollantilaisen ING-pankin ja Windesheimin ammattikorkeakoulun kanssa The Blue Connection -ohjelman kehittämiseksi. Yhdessä toimijoilla oli tarvittava taitotieto ja osaaminen kehittääkseen vaikuttavan simulaation, joka yhdistää kiertotalousopetuksen erilaisiin rahoituksen, suunnittelun, myynnin ja toimitusketjun hallinnan konsepteihin.

Ongelma

Kiertotalous on synnyttänyt enemmän puhetta kuin toimintaa. Tämä johtuu laajalle levinneestä epävarmuudesta koskien sitä, miten kiertotalouden periaatteita voitaisiin ottaa käyttöön yritystoiminnassa. Kiertotalouden mukaiseen toimintaan ja liiketoiminnan suunnitteluun tarvitaan käytännön koulutusta, joka voi tukea kiertotalouden mukaisten liiketoiminnan tapojen käyttöönottoa.

Ratkaisu

Inchainge on kehittänyt simulaatiopelin, joka antaa konkreettisen ja kattavan yleiskuvan kiertotalouden strategioista, niiden toteuttamistavoista ja tehtävistä päätöksistä. Käyttäjiä ovat erilaiset yritykset ja toimituskumppanit, kuten konsultit ja koulutuksenjärjestäjät sekä yliopistot.

Pelissä pelaajat johtavat virtuaalista kiertotalouden mukaisesti toimivaa tehdasta yhteistyössä. Heidän on tehtävä strategisia ja taktisia päätöksiä, jotka liittyvät kiertotaloustuotteen suunnitteluun, kierrätysmateriaalien hankintaan, rahoitukseen ja niin edelleen. Käyttäjät kokevat, mitä kiertotalouden periaatteiden soveltaminen yritysympäristössä tarkoittaa ja näkevät, miten pelissä tehdyt päätökset vaikuttavat yrityksen kiertotalouden sasteeseen ja kannattavuuteen.

Käyttäjät voivat toimia pelissä eri rooleissa arvoketjun sisällä. Näin käyttäjät pystyvät ymmärtämään kiertotaloutta omalla liiketoiminta-alueellaan, organisaation eri toimintojen välillä ja koko arvoketjussa. The Blue Connection mahdollistaa myös kansainväliset kilpailut ja tapahtumat, joissa joukkueet kilpailevat parhaan kiertotalouden mukaisesti toimivan yrityksen luomisesta.

Ympäristövaikutukset

Inchaingen pääasialliset ympäristöhyödyt ovat välillisiä, sillä ne perustuvat siihen, että käyttäjät pystyvät paremmin siirtymään kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin.

Sosiaaliset vaikutukset

Suurin yhteiskunnallinen hyöty tulee käytännön kiertotalouskoulutuksen saatavuuden parantumisesta. Inchaingen lisensointimallin, pilvipohjaisen jakelun ja selainpohjaisen toteutuksen ansiosta yliopistot ja muut suuret organisaatiot voivat ostaa lisenssejä ja kouluttaa sitten opiskelijoitaan tai henkilökuntaansa niin paljon kuin on tarpeen.

Mistä on kyse?