Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Yritysten kiertotaloussuorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen

Circular IQ:n CTI Tool -työkalun avulla yritykset voivat mitata kiertotalouden tasoa toiminnassaan ja tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamallien tarjoamia mahdollisuuksia.

Julkaistu

Circular IQ:n digitaalisen CTI Tool -alustan avulla yritykset voivat ymmärtää tuotteidensa komponenttien vaikutuksen koko elinkaaren aikana. CTI Tool kehitettiin yhteistyössä WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) kanssa tukemaan Circular Transition Indicators (CTI) -viitekehystä. Alustan tuottamat dataan perustuvat mittarit auttavat organisaatioita kehittämään selvät tavoitteet kiertotalousasteensa parantamiseksi yhdessä arvoketjun kumppaneidensa kanssa. Mittarit tukevat yrityksiä matkalla kiertotalouteen.

Normit ja yritysten todelliset tarpeet, kuten toimitusketjujen sitouttaminen demokraattisesti, eivät ole kohdanneet. Yritysten kestävyystulosten parantamisesta hankkimansa kokemuksen pohjalta Circular IQ:lla havaittiin, että vaikka yritysten aikomukset ovat usein hyviä, on niiden erittäin haastavaa valita, ottaa käyttöön ja toteuttaa kestävyyteen liittyviä normeja ja tavoitteita monien mahdollisten joukosta. Yhdessä WBCSD:n kanssa Circular IQ pystyy tekemään yhteistyötä ja tulemaan kuulluksi globaalissa kiertotalousyhteisössä.

Ongelma

Resurssien loppuminen on äärimmäisen suuri globaali ongelma. Syntyneestä jätteestä vain pieni osa saadaan talteen, vaikka jätteen määrän on arvioitu kasvavan 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaikuttaa vahvasti suoraan yrityksiin kannattavuuden ja häiriönsietokyvyn kautta. Samalla jätteen talteenottoa koskevaan lainsäädäntöön, verotukseen ja kieltoihin liittyvä paine kasvaa. Ilman tietoa siitä, mistä tuote on valmistettu ja miten se voidaan uudelleenkäyttää ja kierrättää, kaikista sen osista tulee jätettä.

Ratkaisu 

Circular IQ:n CTI Tool -alustan avulla yritykset voivat mitata kiertotalouden mukaisuuttaan, raportoida siitä ja löytää parannusmahdollisuuksia turvallisella, läpinäkyvällä ja ulkopuolisten varmistettavissa olevalla tavalla. Näin organisaatiot voivat yhdistää kiertotaloustavoitteet ymmärrettäviin mittareihin. Ratkaisun perustana on työkalu, joka näyttää sekundaaristen ja/tai uusiutuvien resurssien käytön ja kierrätettävyyden sekä uudelleenkäytettävyyteen liittyvät käytännön asiat. Selvät ja toimimisen mahdollistavat raportit ja mittaristot tukevat yrityksiä päätöksenteossa ja kiertotaloustavoitteiden asettamisessa läpi arvoketjun. 

Demokratisoimalla alustansa asiakkaiden kaikkien arvoketjun osallistujien käyttöön Circular IQ edistää systeemistä kiertotaloutta. Näin kiertotaloutta ei arvioida tai mitata toimitusketjun siiloissa, vaan kaikkia toimitusketjun osallistujia kannustetaan käyttämään CTI Toolia. Alustan avulla käyttäjät hyötyvät myös tuotekomponenteista kerätystä tiedosta ja datasta, jotka yksinkertaistavat prosessia sekä takaavat sen, että tuotekomponenteista käytettävä data on yhdenmukaista.

Ympäristövaikutukset

CTI Tool -alustan avulla yritykset voivat mitata arvoketjujensa erilaisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä tuote- tai materiaalitasolla, jätteen määrää ja veden kulutusta. Näin yritykset voivat saada läpinäkyvää tietoa ympäristövaikutuksistaan, asettaa tavoitteita perustasoonsa nähden ja lisätä kiertotalouden osuutta liiketoiminnassaan. Jos jokainen toimialansa johtava toimija siirtyy uusiutumattomasta kierrätettyyn sisältöön tuotteissaan, vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ovat valtavat.

Sosiaaliset vaikutukset

Yritykset voivat mitata arvoketjujensa yhteiskunnallisia vaikutuksia CTI Tool -alustalla arvioimalla esimerkiksi pakkotyöhön, asianmukaisiin palkkoihin ja työsuojeluun liittyviä asioita. Kerätyt tiedot voi vahvistaa riippumattomilla kolmansilla osapuolilla, ja niitä voidaan käyttää vastuullisuusraportointiin. Alustan tuottamat tulokset kannustavat asiakkaita tekemään hankintoja eettisiltä ja sertifioiduilta toimittajilta.

 

Mistä on kyse?