ASIAKKAAN ASIALLA

Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla – hankkeen tavoitteena on Järvenpään kaupungin siirtyminen asiakaslähtöiseen prosessimaiseen toimintamalliin ja organisaatioon. Hankkeen osa-alueet ovat johtamisjärjestelmän kehittäminen, palvelukokonaisuuksien ja voimavarojen muodostaminen sekä asiakaslähtöiset toimintamallit. Hankkeesta tehdään erillinen arviointi.  Hanke liittyy Järvenpään kaupungin valtuuston tekemään linjauspäätöksiin kaupungin toimintatavan ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta (4/2008) sekä valtuuston hyväksymään Muutosohjelmaan (11/2009).
 
Järvenpään kaupungin missio on ”turvata kaikille järvenpääläisille ihmisarvoisen elämän perusedellytykset tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhteisöjen ja muiden kuntien kanssa”. Kaiken toiminnan lähtökohtana on kuntalainen, asiakas. Johtamisjärjestelmän tulee palvella toiminnan ja talouden johtamista ja suunnittelua sekä tavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa. Jotta muutos ei jää pelkästään hallinnolliselle tasolle asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien sisälle, toiminnan tasolle, luotava toimivat johtamisrakenteet sekä käytännöt. Johtamisjärjestelmän kehittämisen olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi millainen lautakuntajärjestelmä tarvitaan, millainen on kaupungin johtamisen rakenne ja johtoryhmä sekä miten prosessimaiset palvelukokonaisuudet kytketään johtamisjärjestelmään.

Hanke on nelivuotinen. Vuosina 2010–2012 rakennetaan uusi toimintatapa ja organisaatio vaiheittain. Vuonna 2013 muutos on täysimääräisesti voimassa.

Lisätietoja hankkeesta Järvenpään kaupungin sivuilta sekä esimerkiksi Järvenpään kehitysjohtajan Facebook-sivuilta.

Yhteyshenkilöt:

Minna Karhunen, kehitysjohtaja, Järvenpään kaupunki, puh. 010 820 4501 etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Ota yhteyttä

ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Mistä on kyse?