ECO2 – EKOTEHOKAS TAMPERE 2020

AJANKOHTAISTA

ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 on 10 vuotta kestävä hanke, johon Tampereen kaupungin poliittinen johto on sitoutunut ja jonka ensimmäisten vuosien toimintaa Sitra on tukenut. Tampere tavoittelee vähintään 30%:n vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990 – huolimatta siitä, että alueen väestömäärä kasvaa.

Tampere tarjoaa tarpeeksi suuren ja vipuvoimaisen alustan

ECO2-hankkeen yksi keskeinen saavutus on ollut systeeminen muutos yhden ison suuren suomalaisen kaupungin hallinnossa: kaupungin eri toimialat saatiin yhteistyöhön muuttamaan Tampere vähähiiliseksi. Hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja ollaan myös levittämässä muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin.

Tampere on ECO2-hankkeen aikana valinnut selkeästi linjansa ja aikoo olla ilmasto- ja energiapolitiikan kärkikaupunkeja Suomessa ja Euroopassa. ECO2 on nostanut ilmasto- ja energia-asioiden painoarvoa kaupungin toiminnassa:

Tampereen kaupunginhallitus on sisällyttänyt maapolitiikan uusiin linjauksiin ekotehokkuustavoitteita: mm. kaupungin luovuttamille tonteille voi rakentaa vain A-energiatason taloja vuoden 2012 alusta lähtien, ja täydennysrakentamiskohteille on kehitetty kevennetty maankäyttösopimuskorvaus, joka tukee yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Myös kaupunkiraitiotien suunnittelu on edennyt.

Uusien toimintatapojen lisäksi on käynnistynyt näkyviä pilottihankkeita. Esimerkiksi Tampereen asuntomessualueelle Vuorekseen saatiin kymmenkunta passiivi- ja nollaenergiataloa ja Tammelan alueen täydennysrakentamisen hanke on aloitettu Tampereen keskustassa. Vuoreksen kaupunginosassa on aloitettu laajan puukerrostaloalueen suunnittelu. Lisäksi Rakentamisen ja energiansäästön neuvontakeskus RANE on saatu kuntalaisia palvelemaan. Sitran samanaikaisista hankkeista Ilmankos, Lantti-talo ja energiatahokkuuden esiin tuominen Vuoreksen asuntomessuilla linkittyivät suoraan ECO2-hankkeeseen.

Lue lisää ECO2-ohjelmasta »
Lue ECO2-lehti (11.5.2011) »
Lue ECO2-uutiskirje »

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?