Elektroniikka-alan parhaat kiertotalouden kuluttajakäytännöt

Tule kehittämään elektroniikkasektorille parhaita kiertotalouskäytäntöjä yhdessä eurooppalaisen yhteistyöverkoston kanssa. 

Mistä on kyse?

Miten vanhat puhelimet ja tabletit saadaan kiertoon? Miten laitteiden käyttöikää voidaan pidentää? Miten pitkäikäisistä laitteista tehdään ensisijainen valinta?

Näitä ja muita elektroniikka-alan kiertotalouskysymyksiä ratkaistaan eurooppalaisessa kestävän kuluttamisen paneelissa (Consumer Insight Action Panel CIAP).

Paneeli kokoaa kuluttajat, yritykset, järjestöt, tutkijat ja EU-päättäjät yhteen ymmärtämään kuluttajakäyttäytymistä ja ratkaisemaan tärkeää kysymystä: miten kiertotaloutta voidaan edistää elektroniikkasektorilla.

Yritys tai järjestö, hae mukaan!

Etsimme kestävän kuluttamisen paneeliin eri kokoisia yrityksiä ja järjestöjä Suomesta. Haemme mukaan erityisesti elektroniikka-alalla ja kierrätyksen parissa toimivia järjestöjä ja yrityksiä.

Suomessa paneelin toiminta keskittyy elektroniikkasektorille ja kahden haasteen ratkaisemiseen: laitteiden kierrätysasteen nostamiseen ja korjaamiseen. Haluamme erityisesti edistää puhelimien ja tablettien kierrätystä ja korjausta.

Etsimme mukaan yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat kehittää ratkaisuja näihin haasteisiin yhdessä kuluttajien kanssa.

Miksi mukaan?

Paneelissa pääset

Hae mukaan 4.12. mennessä!

Mitä osallistuminen edellyttää?

Paneeliin osallistuminen vaatii yrityksen tai järjestön edustajalta aikaa noin 2–4 tuntia kuukaudessa. Jos yritys tai järjestö haluaa toteuttaa esimerkiksi kuluttajapilotin, vaatii tämä enemmän ajankäyttöä.

Paneeliin voi osallistua esimerkiksi strategian, yritysvastuun, kiertotalouden, tuotekehityksen tai asiakasymmärryksen parissa työskentelevä henkilö.

Osallistuminen on yrityksille maksullista. Jäsenmaksuilla mahdollistetaan kestävän kuluttamisen paneelin toiminta. Järjestöille osallistuminen on maksutonta.

The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production CSCP -ajatushautomo tekee päätökset Suomesta mukaan valittavista yrityksistä ja järjestöistä.

Miksi juuri elektroniikka-ala?

Elektroniikasta ja erilaisista laitteista on tullut erottamaton osa elämäämme. Laitteet helpottavat elämää, mutta tuovat mukana myös haasteita. Eurooppalainen kuluttaja tuottaa keskimäärin 16,6 kiloa elektroniikkajätettä vuodessa. Tästä jätteestä vain 40 prosenttia päätyy kierrätykseen.

EU:ssa on tunnistettu kansalaisten rooli kiertotalouteen siirtymisessä. Uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa korostetaan kansalaisten roolia esimerkiksi elektroniikkajätteen kierrätysasteen nostamisessa.

Kuluttajakäyttäytymisen roolia kiertotalouteen siirtymisessä ei ole kuitenkaan juurikaan tutkittu. Siksi Sitra, The Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production CSCP -ajatushautomo, ja Saksan ympäristösäätiö DBU perustivat vuonna 2019 voittoa tavoittelemattoman kuluttajapaneelin, joka toimii yhteistyössä EU:n Circular Economy Stakeholder Platformin kanssa.

Paneelin tavoitteena on kerätä tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja välittää tietoa päättäjille, jotta kiertotalouteen päästään siirtymään nopeasti ja reilusti.

Kestävän kuluttamisen paneelin toiminta jakautuu sektorikohtaisiin klubeihin. Suomessa toiminta keskittyy elektroniikkasektorille. Muissa Euroopan maissa toimivien klubien sektorit ovat tekstiilit ja muovit.

Suomen kestävän kuluttamisen paneeli toimii vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 joulukuuhun asti.

Ota yhteyttä

Elektroniikka-alan kiertotalouskysymykset ratkaistaan yhdessä

Mistä on kyse?