ENERGIATEHOKKUUDEN DEMONSTRAATIO TAMPEREEN ASUNTOMESSUILLA 2012

AJANKOHTAISTA

Hankkeessa edistetään energiatehokasta rakennustapaa yhteistyössä Suomen asuntomessujen kanssa demonstroimalla, visualisoimalla ja muuten kansantajuistamalla energiatehokkuus näyttelytaloissa näkyvällä tavalla. Vuoden 2012 asuntomessujen erityisteemana on antaa suurelle yleisölle tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta, energiakorjauksista sekä uusista vuoden 2012 energiamääräyksistä ja niiden vaikutuksista pientalon rakentamiseen ja ylläpitoon.

Hankkeessa lasketaan ja esitetään uusien vuoden 2012 energiamääräysten mukaiset energiatodistukset näyttelytaloissa suurelle yleisölle. Näyttelytalojen talotekniset ratkaisut havainnollistetaan kansantajuisella tavalla, niin että jokainen messuvieras ymmärtäisi mistä kunkin talon energiatehokkuus rakentuu. Kaikista näyttelytaloista lasketaan perinteisen kustannusarvion lisäksi käytönaikaiset CO2-päästöt, rakentamisaikainen hiilijalanjälki sekä euromääräiset laskennalliset käyttökustannukset.

Hankkeen yhtenä osana Talopeli-ohjelmisto päivitetään vastaamaan vuoden 2012 rakentamismääräyksiä. Uutena ominaisuutena peliin kehitetään omakotitalon käyttökustannusten laskenta. Näyttelytalojen kustannusarvioiden ja käyttökustannusten laskenta suoritetaan tällä uudistetulla ohjelmistolla.

Asuntomessut toteuttaa yhteistyössä Talopelin kanssa vuoden 2011 aikana nettiin remonttilaskurin, jolla suuri yleisö voi laskea omakotitalon tyypillisten energiatehokkuutta parantavien korjauksien ja toimenpiteiden kustannukset ja säästöt karkealla tasolla. Toimenpiteet, yhteensä noin 15 kpl, kohdistuvat rakennuksen vaipparakenteisiin (ulkoseinä, ikkunat, yläpohja, alapohja ja ovet), lämmitysjärjestelmiin, ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiveyteen yleisesti.

Hankkeeseen osallistuvat Suomen asuntomessujen lisäksi Lamit Oy (mm. energiatodistusten laskenta) ja Visual computing Oy (Talopeli).

Hankkeessa tuotettu tieto kootaan verkooon Asuntomessujen sivuille. Asuntomessuille odotetaan 150 000 vierailijaa.

Sitra on myös mukana lähes nollaenergiatalon kehittämisessä ja rakentamisessa asuntomessuille. Lantti-talo on tavalliselle perheelle tarkoitettu ARA-rahoituskelpoinen huippuenergiatehokas talo, joka on Luukku-talon markkinoille pyrkivä versio. Sitra oli Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailussa menestyneen Luukku-talon päärahoittaja.

Lue lisää vuoden 2012 Asuntomessuista »

Koulutusta rakentajille vuoden 2013 asuntomessuja varten »

Lataa Asuntomessujen ja Sitran yhteinen opas Mikä ihmeen E-luku? »

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?