GREEN CARE -LIIKETOIMINTAKONSEPTI

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointialan kehittymistä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi toimialaksi. 

Hankkeessa analysoidaan Green care -alaa ja sen toimijoita sekä rakennetaan markkinavetoinen, kansaivälinen Green care -konsepti, jossa palvelua tarjotaan liiketoiminnallisesti ja ammattimaisesti yksityiselle sektorille.

Green care -määritelmää ja toimialaa selkiinnytetään. Alalle haetaan strandardeja palveluiden tuottamiseen ja toimijoiden määrittelyyn.

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?