GREEN CARE -VERKOSTO- JA KOKEILUHANKE

Green care verkosto- ja kokeiluhankkeen tavoitteena on edistää Green care -palveluliiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä etsimällä ja verkottamalla potentiaalisia Green care -yrittäjiä ja asiakkaita. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan avoimia sekä osallistavia palvelu- ja verkostokonsepteja sekä edistetään ensisijaisesti pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla.  

Green care verkosto- ja kokeiluhanke liittyy laajempaan Maaseutuympäristö hyvinvoinnin lähteenä -hankekokonaisuuteen. Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää luonnonvarojen ja niihin liittyvien aineettomien arvojen tuotteistamista sekä löytää uusia luontoon ja maaseutuympäristöön liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.  

Yrittäjien verkottuminen sekä palvelu- ja verkostokonseptien kokeilu toteutetaan interaktiivisen verkkopalvelun avulla. Interaktiivinen verkkopalvelu on osallistava foorumi, joka mahdollistaa käyttäjälähtöisen konseptien toteutuksen ja toimii kehitysalustana hyödyntäen digitaalisen ja sosiaalisen median uusimpia käytänteitä.  

Hanketta koordinoi Green Care Finland ry. Hankkeessa työskennellään alan keskeisten toimijoiden kanssa ja hyödynnetään muita meneillään olevia Green care -hankkeita.

Green care -palveluiden markkinaselvitys – ostopäätöksiä tekevien näkemys kunnissa ja yrityksissä »

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?