HILJAISUUDEN TUOTTEISTAMINEN

Hiljaisuuden tuotteistaminen -hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys hiljaisuuden roolista ja merkityksestä osana luontooon liittyvien hyvinvointipalveluiden kehittämistä. Selvityksessä tarkastellaan hiljaisuuden muotoja ja merkitystä matkailutuotteena. Liiketoiminnan arviointi rajoitetaan matkailualaan ja sen yhteydessä usein esiintyviin aloihin, kuten hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluihin. Hiljaisuuteen liittyviä havaintoja arvioidaan matkailualan näkökulmasta ja selvitetään, mikä on hiljaisuuteen perustuvan toiminnan nykytila sekä minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät alalla.

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulun selvitystä koordinoi Aalto yliopisto Kauppakorkeakoulun yritysprojektikoordinaattori Tommi Vihervaara.

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?