Innovaatioportfoliot

Globaalit yhteiskunnalliset haasteet ovat usein niin monimutkaisia, ettei niitä ole mahdollista ratkaista yksittäisillä kokeiluilla tai hankkeilla. Innovaatioportfoliot ovat lähestymistapa systeemisen muutoksen johtamiseen. Sen ytimessä ovat samankaltaisten haasteiden parissa toimivien hankkeiden ja kehittäjien koordinaatio sekä keskinäisen oppimisen edistäminen.

julkaisut

Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa

artikkelit

Radikaalilla yhteistoiminnalla viheliäisten ongelmien kimppuun – viisi teesiä kehittäjille

Vierailija

Palat kasaan, kytkökset esille ja luovuus peliin 

Innovaatioportfolioilla laajempaa vaikuttavuutta yhteiskunnallisiin haasteisiin

Innovaatioportfoliot kumpuavat ajatuksesta, että yhteiskunnallisen kehittämisen keskeinen ongelma ei ole se, etteikö niiden parissa tapahdu, vaan pikemminkin se, että haasteiden parissa toimivien kesken ei ole koordinaatiota. Yksittäisillä projekteilla ja organisaatioilla ei ole välttämättä näkyvyyttä toistensa tekemiseen, josta seuraa, että tehdään päällekkäisiä hankkeita, joita toteutetaan toisistaan riippumatta.  Yksittäinenkin hanke voi olla kuitenkin vaikuttava, jos se on osa laajempaa kokonaisuutta. Tähän tarpeeseen vastaa innovaatioportfolio, joka kokoaa hankkeet yhteen oppimaan toisiltaan ja luomaan yhteistä osaamista, merkitystä ja uutta tietoa.

Innovaatioportfoliot ovat vasta kehittymässä oleva yhteiskunnallisen kehittämisen lähestymistapa, johon paneuduimme kansainvälisten ja suomalaisten kumppaniemme kanssa vuoden 2020 aikana.

Tavoitteenamme oli vahvistaa yhteiskunnallisten haasteiden parissa toimivien kehittäjien ja heidän esimiestensä osaamista ja valmiuksia vastata laaja-alaisiin haasteisiin yhdessä.

Suomessa on tehty viime vuosina hienoa työtä kokeilujen, muotoilun ja muiden muuntautumiskykyä edistävien lähestymistapojen soveltamisessa. Nämä soveltuvat hyvin yksittäisten ratkaisujen kehittämiseen. Globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet ylittävät kuitenkin yksittäisten organisaatioiden, palvelujen, tuotteiden sekä kokeilujen rajat ja niihin liittyy paljon epävarmuuksia. Innovaatioportfoliot sekä niihin liittyvät toimintatavat pyrkivät edistämään toisiltaan oppivia projekteja, kokeiluja sekä organisaatioiden välistä koordinaatiota lisäävää yhteistoimintaa ja -kehittelyä.

”Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa”
Kirsten Dunlop, EIT Climate-KIC

Sitran tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden osaamista ja valmiuksia ratkaista laajempia ongelmia yhdessä. Tämän hankkeen tuloksena syntynyt Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa -muistion sisältö perustuu osin työpajoihin, joihin kokosimme suomalaisia yhteiskunnallisen muutoksen ammattilaisia eri organisaatioista oppimaan aiheen kansainvälisiltä edelläkävijöiltä, pohtimaan tämän uudenlaisen lähestymistavan käyttömahdollisuuksia sekä viemään ajattelua eteenpäin.

Mitä teimme?

Järjestimme tammikuussa 2020 kaksipäiväisen Innovation Portfolio Sensemaking & Management -työpajan, jonka puitteissa kuulimme aihepiirin kansainvälisten edelläkävijöiden työstä.

Lähestymistapaa koskevan osaamisen ja soveltamisen edistämiseksi Suomessa järjestimme lisäksi keväällä 2020 neljä työpajaa, joissa pureudumme aihepiiriä koskeviin osa-alueisiin.

Tämän rinnalla tuimme lähestymistavan soveltamista pohtivia ja sitä soveltavia organisaatioita aihepiirin edistämisessä.

Tuotimme verkkomateriaaleja ja julkaisun, joiden avulla kehittäjät voivat paitsi oppia, mutta myös viedä eteenpäin innovaatioportfolioita omissa organisaatioissaan.

Ketkä ovat olleet mukana?

Kansainvälisia kumppaneitamme ovat EIT Climate-KIC, UNDP, CHÔRA Foundation, Narrate Ltd (Cognitive Edge -verkostosta). Työpajaan osallistui näiden lisäksi myös innovaatioportfolioiden asiantuntijoita Kanadan valtiolta ja Ruotsin SIDAsta. Suomestahankkeessa on on ollut mukana noin 20 organisaatiota, jotka edustavat kansainvälisesti toimivia instituutioita, alueellisia liittoja, kuntia, valtiota, järjestöjä ja yrityksiä.

Suomalainen innovaatioportfolioryhmä:

Biomimita Oy, Niina Kuusanniemi-Abbots
Capability Oy, Arnaldo Pellini
Cultura-säätiö, Anna Sidorova
Espoon kaupunki, Katja Hagman
Espoon kaupunki, Päivi Sutinen
Helsingin kaupunki, Mari Männistö
Helsingin kaupunki, Jenni Räsänen
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA, Marika Tammeaid
Kela, Pekko Iso-Koivisto
Kela, Eeva Jouvenel
Kela, Tuula Soukkanen
Kukunori ry, Markus Raivio
Kukunori ry, Markus Vähälä
Kuntaliitto, Tuula Jäppinen
Kuntaliitto, Tiina Rinne
Motiva Oy, Elina Ovaskainen
nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu
Nordic Development Fund, Aleksi Lumijärvi
Opetushallitus , Anna Häggman
Opetushallitus , Ulla Teräs
Pirkanmaan liitto, Päivi Myllykangas
Pirkanmaan liitto, Marko Mäkinen
Pirkanmaan liitto, Tiina Ramstedt-Sen
Sitra, Timo Hämäläinen
Sitra, Kalle Nieminen
Sitra, Riina Pulkkinen
UNTIL, Marketta Gland
UNTIL, Tiina Neuvonen
Verohallinto, Johanna Kotipelto
Verohallinto, Jukka Kyhäräinen
Vincit Oyj, Toni Mikkola
Ympäristöministeriö, Virve Hokkanen

Ryhmän kokoajina ja fasilitaattoreina toimivat Mervi Porevuo ja Mikael Seppälä Sitrasta.

Työpajat ja materiaalit

Ota käyttöön.

Ruskea c-kasetti sinisellä pohjalla
Loki

Lab loki #27: Miten innovaatioportfolioita sovelletaan Suomessa ja maailmalla?

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #19: Miten periaatteita voi käyttää projektien välisten yhteyksien aikaansaamisessa?

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #18: Kuinka voimme edistää useiden projektien jaettua vaikuttavuutta?

Ruskea c-kasetti sinisellä pohjalla
Loki

Lab Loki #17: Miten voidaan edistää oppimista projektien ja kokeilujen välillä?

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #15: Miten voidaan edistää vaikuttavuutta projektien välisillä synergioilla?

illustration
Loki

Lab loki #12: Innovaatio­portfolioiden ja portfolio-oppimisen kansainväliset tuulet

Muuta aiheeseen liittyvää

Lue lisää.

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #24: Alueellista yhteistoimintaa ja innovaatioportfolioita

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #25: Lisää tilaa oppimiselle innovaatioportfolioilla

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #22: Miten innovaatioportfolioita hyödynnetään maailmalla?

Kuvituskuva, jossa c-kasetti ja SItra Lab -teksti
Loki

Lab loki #20: Mitä ovat innovaatiekosysteemit ja miten ne liittyvät viheliäisiin ongelmiin?

Kuvituskuva, jossa c-kasetti ja SItra Lab -teksti
Loki

Lab loki #13: ”Meidän pitää ottaa yhteistyö tosissamme”

metallinen rengasketju keltaisella pohjalla
Loki

Lab loki #23: Mitä kannattaa lukea, jos haluaa oppia lisää innovaatioportfolioista ja niiden soveltamisesta?

kuvituskuva
artikkelit

Portfolio-oppimisella lisää vaikuttavuutta innovaatiotoimintaan

Kysy lisää

Kerromme mielellämme lisää.

ihmiset
Mervi Porevuo

Mistä on kyse?