JULKAISU VALTION TYÖMARKKINALAITOKSEN TOIMINTAKULTTUURIN UUDISTUMISPROSESSISTA

Valtion työmarkkinalaitoksen itseuudistuvan toimintakulttuuriin tähtäävästä prosessista julkaistaan syksyllä 2010 Sitra-sarjassa Kohtaamisten voima -kirja, joka esittelee hyvän esimerkin siitä, kuinka ennakkoluulottomalla tavalla yhdessä luotavaa toimintakulttuuria voidaan edistää myös julkisella sektorilla.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja monimutkaiset ongelmat haastavat sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita tavalla, johon perinteiset strategiaprosessit ja muutosprojektit eivät kykene vastaamaan. Tarvitaan organisaatioita, joilla on herkät tuntosarvet ja jonka osaamispotentiaali on hyödynnetty toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Nämä itseuudistuvat organisaatiot eivät tukeudu ainoastaan perinteisiin ja usein reaktiivisiin keinoihin kehittäessään toimintaansa, vaan ovat herkkiä toimintaympäristömuutoksille ja muuntumiskykyisiä luonteeltaan. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan tukea rakenteista ja uudenlaista johtamista mutta myös esimerkiksi aitoa asiakaslähtöisyyttä. Muita itseuudistuvan organisaation piirteitä ovat mm. ennakkoluulottomuus, avoimuus, dialogisuus, keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen, jatkuva oppiminen ja ihmislähtöisyys.  

Tuore esimerkki itseuudistuvan toimintakulttuuriin tähtäävästä prosessista löytyy Valtion työmarkkinalaitokselta. Prosessissa ei asetettu etukäteen konkreettisia tavoitteita ja mittareita – ainoastaan prosessin alkuvaihe suunniteltiin. Työskentelymenetelmistä vastasi ulkoinen fasilitoija. Toimintatavat olivat perinteisistä lähtökohdista täysin poikkeavia ja mahdollistivat henkilöstön osallistumisen organisaation kehittämiseen antamalla heille aikaisempaa enemmän tilaa toimia itseohjautuvasti.

Syksyllä 2010 ilmestyvä Sitra-sarjassa julkaistava kirja Kohtaamisten voima – on tarina yhdessäluovasta toimintakulttuurin uudistumisesta. Kirjoittajia ovat prosessin fasilitoija Terhi Takanen ja Valtion työmarkkinalaitoksessa henkilöstöjohtajana toimiva Seija Petrow.

Kohtaamisten voima -kirja avaa työyhteisön sisäisen uudistumisen mahdollisuudet
(tiedote 10.9.2010)

Katso myös aiheeseen liittyvät videot:
VTML:n valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpellon video. (Youtube)
Työhön vahvuutta voimaantumisesta (Youtube)

Mistä on kyse?