Julkisen sektorin johtamiskoulutus

Vahvistamme julkishallinnon johtamisosaamista, uudistumiskykyä sekä tulevaisuustietoja ja -taitoja mittavan koulutusohjelman avulla. Hanke on päättynyt.

Ajankohtaista

Lue lisää!

Mistä on kyse?

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää julkiselta hallinnolta uudenlaista joustavuutta, muutosvalmiutta ja yhtenäisyyttä. Sitran Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutus vahvistaa näihin haasteisiin liittyvää johtamisosaamista ja tukee julkista sektoria sen yhteiskunnallisen roolin uudistamisessa.

Mitä teemme?

Olemme rakentaneet ministeriöiden ja virastojen ylimmän johdon tarpeisiin koulutusohjelman, joka koostuu kuudesta moduulista ja kaikkiaan 11 lähiopetuspäivästä. Vuosina 2017–2018 toteutetaan kuusi samansisältöistä koulutusta, joihin osallistuu yhteensä noin 140 valtionhallinnon virkamiesjohtajaa.

Koulutusmoduulien teemat ovat seuraavat:

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa julkishallinnon johtamiskapasiteettia, muutoskyvykkyyttä sekä tulevaisuustietoja ja -taitoja. Asiantuntija-alustusten lisäksi koulutus koostuu työpajoista, opittua tukevista käytännönläheisistä välitehtävistä, vertaissparrauksesta ja toimintatapakokeiluista, jotka liittyvät hallinnon ja mahdollistavan johtamisen ajankohtaisiin haasteisiin.

Keitä on mukana?

Koulutukseen osallistuvat kaikkien 12 ministeriön johtoryhmät sekä muutamien virastojen ylintä johtoa. Virastoista mukana ovat Kela, Opetushallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Viestintävirasto ja Väestörekisterikeskus. Osallistujat on jaettu sekaryhmiin siten, että jokaisella kurssilla on edustajia eri ministeriöistä ja virastoista.

Sitran tiimi on suunnitellut koulutuksen sisällöt. Luentojen ja valmennusten toteutukseen osallistuu lisäksi suuri joukko kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Missä mennään?

Ensimmäinen kuudesta kurssista käynnistyi syyskuussa 2017 ja viimeisen kurssin viimeinen jakso päättyi joulukuussa 2018. Uudistuja-koulutus siirtyy valtiolle vuoden 2019 alussa.

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -ohjelma on Sitralta huomattava koulutusinvestointi suomalaiseen yhteiskuntaan. Se on jatkoa monikymmenvuotiselle työllemme yhteiskunnan avainhenkilöiden vaativien koulutusohjelmien järjestäjänä.

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?