Keskusteluja digiarjesta museoissa

Museoiden keskeisenä tehtävä on edistää sivistystä ja demokratiaa. Mutta mikä on museoiden rooli digitaalisella aikakaudella? Museokeskus Vapriikissa järjestettävissä dialogeissa pohditaan digitaalista arkeamme.

Mistä on kyse? 

Digitalisaatio ja informaatioympäristön nopea kehitys haastavat yhteiskuntaa, mutta emme puhu siitä tarpeeksi. Tarvitsemme uusia keinoja ja foorumeita keskustella muuttuvasta arjestamme.  

Museoiden tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot vahvistavat yhteisöllisyyttä, sivistystä ja demokratiaa sekä edistävät kulttuuriperinnön säilymistä tuleville sukupolville. Mutta miten ympäröivän maailmamme digitalisoituminen vaikuttaa museoiden rooliin?  

Tavoitteenamme on edistää museoiden sivistys- ja demokratiatehtävää digitaalisella aikakaudella. Haluamme lisätä yhteiskunnallista keskustelua digitaalisesta vallasta sekä vahvistaa uusia kansalaistaitoja.

Mitä teemme?  

Sitra rahoittaa Tampereen museokeskus Vapriikissa vuonna 2024 järjestettävää keskustelusarjaa, jossa käsitellään muuttuvaa digiarkeamme.

Vapriikissa käydään sekä avoimia että luottamuksellisia keskusteluja Erätauko-menetelmää hyödyntäen. Tarkemmat tiedot keskusteluiden aiheista ja osallistujista julkaistaan alkuvuonna 2024. Alustavia tietoja Kupla-tilasta ja keskusteluista voi lukea Postimuseon tiedotteesta.

Dialogit tarjoavat kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua digitalisaation tulevaisuudesta. 

Hankkeessa rakennetaan museoiden käyttöön toimintamalli, jonka avulla museot voivat hyödyntää dialogeja työssään. Samalla kehitämme tapoja hyödyntää kansalaiskeskusteluja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä museoiden oman näyttelytoiminnan kehittämiseksi.  

Lisäksi toimintamallissa avataan laajemmin museoiden mahdollisuuksia toimia kansanvallan ja kansalaiskeskustelujen areenoina digitaalisella aikakaudella.  

Ketkä ovat mukana?  

Sitra rahoittaa Postimuseota, joka avaa museokeskus Vapriikkiin helmikuussa 2024 uuden näyttely- ja kohtaamispaikka Kuplan. Keskustelusarjan dialogit järjestetään Sitrassa kehitetyn Erätauko-dialogimenetelmän avulla Kuplassa.  

Vapriikki on Tampereella sijaitseva museokeskus, jonka näyttelyt käsittelevät muun muassa historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vapriikissa toimiville Postimuseolle ja Tampereen historiallisille museoille vuodesta 2024 alkaen valtakunnallisen vastuumuseotehtävän erikoisalana viestintä, peli, posti ja digitaalinen elämä. 

Ota yhteyttä

Kerromme mieluusti lisää!

ihmiset
Heikki Lauha
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Joel Lindqvist
Projektikoordinaattori, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Tiina Härkönen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Mistä on kyse?