Kiertotalouden sosiaaliset vaikutukset

Siirtymä reiluun kiertotalouteen on välttämätöntä ilmastokriisin torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Samalla se on mahdollisuus luoda uutta työtä ja kestävää hyvinvointia.

Mistä on kyse?

Hyvinvointi ei voi enää perustua aina vain uusien luonnonvarojen käyttöönottoon ja kiihtyvään kulutukseen. Kiertotalouden hyödyt ilmastolle, ympäristölle, ihmisille ja taloudelle onkin jo tunnistettu.

Siirtymä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta on jo vauhdissa, ja nyt on aika varmistaa, että rakenteilla oleva talousmalli on edeltäjäänsä osallistavampi, ja että sen hyödyt ja haitat jakautuvat reilusti eri alueiden, alojen ja ihmisten kesken.

Kun siirrytään kiertotalouteen, syntyy kokonaan uusia töitä, osa töistä muuttuu ja työpaikkoja myös katoaa. uutos vaatii uudenlaista osaamista yhteiskunnan eri aloilla ja kaikilla koulutusasteilla. Osaamisen päivittäminen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä teemoja, kun pyritään varmistamaan, että jokainen löytää paikkansa reilussa kiertotalousyhteiskunnassa.

Mitä teemme?

Kiertotalouteen siirtyminen ei tarkoita vain luopumista, vaan myös uusia mahdollisuuksia. Teemme töitä sen eteen, että siirtymästä seuraavat höydyt ja haitat jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti ihmisten, alueiden ja toimialojen kesken. Reilun kiertotalousyhteiskunnan kehittäminen vaatii yhteistyötä ja osaamista. Yhdessä tehtävä muutos on kestävämpi ja hyödyttää useimpia.

Työnteon ja kuluttamisen tavat muuttuvat, mutta emme vielä tiedä tarkalleen, miten. Tarvitaan lisää tietoa, jotta muutos tapahtuu reilulla tavalla. Pyrimme lisäämään ymmärrystä kiertotalouden vaikutuksista ihmisiin esimerkiksi työllisyyden, jatkuvan oppimisen ja kuluttamisen näkökulmista.

  • Kehitys- ja ilmastokysymyksiin erikoistunut tutkimuslaitos The International Institute for Sustainable Development (IISD) on mallintanut Sitran rahoituksella kiertotalouden työllisyysvaikutuksia viidellä sektorilla Suomessa. Mallinnustyökalua on testattu yhdessä suomalaisten mallinnuksen asiantuntijoiden kanssa ja se on vapaasti käytettävissä. IISD:n laatimat toimialakohtaiset laskelmat ovat käytettävissä Vensim-ohjelmalla.
  • The International Institute for Sustainable Development (IISD) -tutkimuslaitoksen laatima kirjallisuuskatsaus esittelee kiertotalouden tiedossa olevia työllisyysvaikutuksia.
  • The International Institute for Sustainable Development (IISD) selvitti myös erilaisten muuttujien, kuten materiaalitehokkuuden tai uusiutuvan energian työllisyysvaikutuksia Suomessa. Raportti on luettavissa IISD:n verkkosivuilla.
  • Julkaisemme maaliskuussa 2021 työpaperin, jossa tarkastellaan kiertotalouden työllisyysvaikutuksia Suomessa ja neljässä muussa EU-maassa neljällä sektorilla.

Kuka on mukana?

Teemme yhteistyötä kansainvälisten alan toimijoiden kanssa ja käymme dialogia sekä Suomessa että Euroopan unionissa.

Missä mennään?

Sitran työ reilun kiertotaloussiirtymän edistämiseksi alkoi keväällä 2020, ja se jatkuu aina vuoteen 2022 asti.

 

AJANKOHTAISTA

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?