Kiertotalouden sosiaaliset vaikutukset

Siirtymä reiluun kiertotalouteen on välttämätöntä ilmastokriisin torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Samalla se on mahdollisuus luoda uutta työtä ja kestävää hyvinvointia.

Mistä on kyse?

Hyvinvointi ei voi enää perustua aina vain uusien luonnonvarojen käyttöönottoon ja kiihtyvään kulutukseen. Kiertotalouden hyödyt ilmastolle, ympäristölle, ihmisille ja taloudelle onkin jo tunnistettu.

Siirtymä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta on jo vauhdissa, ja nyt on aika varmistaa, että rakenteilla oleva talousmalli on edeltäjäänsä osallistavampi, ja että sen hyödyt ja haitat jakautuvat reilusti eri alueiden, alojen ja ihmisten kesken.

Kun siirrytään kiertotalouteen, syntyy kokonaan uusia töitä, osa töistä muuttuu ja työpaikkoja myös katoaa. uutos vaatii uudenlaista osaamista yhteiskunnan eri aloilla ja kaikilla koulutusasteilla. Osaamisen päivittäminen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä teemoja, kun pyritään varmistamaan, että jokainen löytää paikkansa reilussa kiertotalousyhteiskunnassa.

Mitä teemme?

Kiertotalouteen siirtyminen ei tarkoita vain luopumista, vaan myös uusia mahdollisuuksia. Teemme töitä sen eteen, että siirtymästä seuraavat höydyt ja haitat jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti ihmisten, alueiden ja toimialojen kesken. Reilun kiertotalousyhteiskunnan kehittäminen vaatii yhteistyötä ja osaamista. Yhdessä tehtävä muutos on kestävämpi ja hyödyttää useimpia.

Työnteon ja kuluttamisen tavat muuttuvat, mutta emme vielä tiedä tarkalleen, miten. Tarvitaan lisää tietoa, jotta muutos tapahtuu reilulla tavalla. Pyrimme lisäämään ymmärrystä kiertotalouden vaikutuksista ihmisiin esimerkiksi työllisyyden, jatkuvan oppimisen ja kuluttamisen näkökulmista.

Kuka on mukana?

Teemme yhteistyötä kansainvälisten alan toimijoiden kanssa ja käymme dialogia sekä Suomessa että Euroopan unionissa.

Missä mennään?

Sitran työ reilun kiertotaloussiirtymän edistämiseksi alkoi keväällä 2020, ja se jatkuu aina vuoteen 2022 asti.

 

AJANKOHTAISTA

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?