Kiertotalous osaksi päiväkotien arkea

Kestävästi tuotettu ja syöty ruoka on hyväksi niin terveydelle kuin ympäristölle. 12 päiväkodissa lisätään kestävää ruuan kulutusta, vahvistetaan lasten tervettä suhdetta luontoon ja tutkitaan näiden vaikutuksia lasten vastustuskykyyn.

Mistä on kyse?

Viime vuosina on kerätty runsaasti tutkimustietoa siitä, kuinka kaupungistunut elämäntapa ja urbaani ympäristö ovat muuttaneet ihmisten mikrobistoa ja heikentäneet vastustuskykyä. Kansanterveyttä ja ympäristön hyvinvointia voidaan edistää tukemalla ihmisten yhteyttä luontoon ja muokkaamalla ruokavaliota kasvisvoittoisemmaksi.

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta päiväkodeissa ja lisätä terveydelle edullista mikrobistoa lasten elimistössä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään lasten ja lapsiperheiden ymmärrystä kiertotaloudesta ja arjen valintojen vaikutuksesta ympäristöön ja omaan terveyteen.

Hankkeessa myös muutetaan päiväkotien ruokailuja kestävämmäksi lisäämällä kasvisten käyttöä, minimoimalla ruokahävikkiä ja edistämällä ruokahävikin paikallista uudelleenjakoa. Lisäksi lapsia ohjataan kasvattamaan erilaisia kasveja esimerkiksi puutarhapihoilla sekä kasvisten laari- ja sankoviljelyn avulla. Lapsille tarjotaan myös monipuolisia luontokontakteja ja positiivisia luontoelämyksiä.

Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli päiväkoteihin, jota muut päiväkodit voivat hyödyntää arjessaan.

Mitä saatiin aikaan?

Hanke toteutetaan vuosina 2018–2019. Hankkeessa on mukana yhteensä 12 päiväkotia Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Kaikissa päiväkodeissa kehitetään yhdessä Luontoaskel-toimintamallin käytäntöjä. Uusia toimintamalleja kokeillaan kuudessa päiväkodissa keväällä 2019 ja kuudessa syksyllä 2019.

Kuka on mukana?

Luontoaskel-hanketta toteuttaa ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeessa ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Kansallinen Allergiaohjelma, Työterveyslaitos ja WWF. Hankkeen päärahoittaja on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanketta rahoittaa myös maa- ja metsätalousministeriö.

Missä mennään?

Hanke alkaa päiväkotien henkilöstön koulutuksilla syksyllä 2018. Kokeiluvaihe alkaa päiväkodeissa alkuvuodesta 2019.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?