KOHTI YHDEN MAAPALLON KOKOISTA ELÄMÄÄ

AJANKOHTAISTA

artikkelit

One Planet Living -konsepti auttaa kestävän kehityksen suunnittelussa ja viestinnässä

uutiset

Vantaan ja Jyväskylän uudet alueet tähtäävät yhden maapallon malliin

Sitran ja Vantaan sekä Jyväskylän kaupunkien yhteisessä One Planet Living -hankkessa hyödynnetään resurssiviisauden ja kestävän kehityksen periaatteita uusien alueiden suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa.

Alun perin brittiläistä One Planet Living -konseptia sovelletaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Vantaalla Skanska, NCC, Ruokakesko ja HOK-Elanto käyttävät konseptia uuden kaupunkikeskuksen suunnittelussa Kivistöön ja Jyväskylässä Skanska ja YIT hyödyntävät mallia Kankaan vanhan paperitehdasalueen muuttamisessa eläväksi kaupunginosaksi.

One Planet Living -malli perustuu siihen, että länsimaissakin on elettävä maapallon kantokyvyn rajoihin mahtuvaa elämää eikä elettävä köyhempien maiden tai tulevien sukupolvien kustannuksella. Resurssien kulutuksen havainnollistamiseen käytetään kansainvälisesti tunnettua laskentatapaa, ekologista jalanjälkeä. Sen mukaan laskettuna maailman väestö kuluttaa nykyisellään noin 1,5 maapallon resurssit, mutta jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme noin kolmen maapallon resurssit.

Käytännössä One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta.

One Planet Living -mallin periaatteet on listattu alla olevassa kuvassa. Mallista ja periaatteista voi lukea lisää täältä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?