KUNTIEN PALVELUVÄYLÄOSAAMINEN

AJANKOHTAISTA

uutiset

Palveluväylälle vauhtia Espoon onnistuneesta kokeilusta

uutiset

Kansallisen palveluväylän rakentaminen käynnistyy

Poiminnat

HS: Sähköinen palveluväylä tehostaa julkisia palveluja

Terveystalon käytävä
uutiset

Palveluväylä puhutti positiiviseen sävyyn

Sairaanhoitaja
uutiset

Palveluväylä tie hyvään asiointiin ja palveluihin

Palveluväyläosaamisen kehittäminen käyntiin kunnissa

Suomeen tarvitaan yhtenäinen it-palveluarkkitehtuuri. Kansallinen palveluarkkitehtuuri on ICT2015-raportissa yksi kriittisimmistä poluista kohti kitkatonta Suomea. Sen toteutus etenee VM:n vetämissä hankkeissa. Sitra tukee ICT2015-toimenpide-ehdotusten ja VM:n hankkeiden toteutumista muun muassa rahoittamalla palveluväylän käytännön kokeiluja Lahdessa ja Espoossa.

Palveluväylään perustuvan toimintatavan toteutuksessa on paljon haasteita siinä, miten nykyiset järjestelmät liittyvät väylälle ja miten väylän käyttöönotto sujuisi helposti. Julkishallinnossa ja erityisesti kuntasektorilla tarvitaan osaamista ja yhteistyötä järjestelmän hyödyntämisessä ja väylään perustuvan tiedonvälityskonseptin omaksumisessa. Tilaajien osaamisen kehittämisellä voidaan tukea julkisten it-hankkeiden onnistumista.

Sitra rahoitti yhdeksää kuntaa tai kuntayhtymää, jotka halusivat kehittää palveluväyläosaamistaan. Hankkeen avainhenkilöitä olivat kuntien johto, tietohallinnon edustajat ja eri toimialojen johto.

Kuntien opeista ja kokemuksista voit lukea lisää loppuraporteista, jotka löytyvät osallistuneiden kuntien internetsivuilta:

Forssa, Forssan seudun hyvinvointi Ky. ja Hämeenlinna: palveluväylä ja sosiaali- ja terveyspalvelut

Espoo, Turku ja Kouvola: palveluväylä ja kokonaisarkkitehtuuri

Lahti, Sipoo ja Kotka: palveluväylä ja sähköinen asiointi

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?