LÄHES NOLLAENERGIATALOJEN DEMONSTRAATIOT

AJANKOHTAISTA

Hankkeiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta käytännön esimerkkien avulla. Hankkeessa rakennetaan demonstraatiokohteiksi lähes nollaenergiataloja ja luodaan niiden pohjalta ohjeistus. Sitran ja ARA:n rahoituksella toteutetaan kaksi erityyppistä lähes nollaenergiatasoista demonstraatiokohdetta:

Hankkeiden tuloksena saadaan dokumentoidut demonstraatiokohteet, jotka toimivat käytännön esimerkkeinä siitä, että lähes nollaenergiarakentaminen on Suomessa mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Lisäksi laaditaan matalaenergia- ja nollarakentamisen ohjeistus tilaajille ja suunnittelijoille tarkasteltavissa rakennustyypeissä. Tämä ohjeistus tullaan julkaisemaan ARA:n oppaina tiedon levityksen ja jalkautuksen varmistamiseksi.

Puisen nollaenergiapientalon kehityksestä vastaa Aalto-yliopisto ja kohteen rakennuttajana on TA-Rakennuttaja Oy. Palvelutalo Onnelanpolun tutkimusosuudesta vastaa VTT ja kohteen rakennuttaa Lahden vanhusten asuntosäätiö.

JULKAISUT

Mistä on kyse?