LÄMPÖPUMPPUJEN TESTAUSVALMIUDEN LUOMINEN SUOMEEN

Hankkeessa luotiin lämpöpumppujen suoritusarvojen mittausvalmius Suomeen. Ensimmäisen luotettavia standardeja noudattavan mittaussarjan on tarkoitus luoda tarvittava mittausvalmius ja laskentaosaaminen, jota alan teollisuus voi hyödyntää nopeasti kasvavan lämpöpumppumarkkinan oloissa.

Hankkeessa testattiin tusinan verran lämpöpumppujen uusimpia tulokkaita, tekniseltä toimintaperiaatteelta haastavia ilma-vesi -tyyppisiä lämpöpumppuja. Hankkeen tuloksena syntyi lämpöpumppujen mittausvalmius yhdistämällä MTT Vakolan mittausfasiliteetit ja Aalto-yliopiston osaaminen. Lisäksi kuluttajille tuotettiin elintärkeätä tietoa liittyen lämmitystavan muutokseen ja lämmityskulujen alentamiseen. Hankkeen tulokset myös kannustavat lämpöpumppuliikkeitä testaamaan tarjottavia tuotteita, jotta niiden soveltuvuus suomalaisiin kylmiin olosuhteisiin voitaisiin varmistaa.

Kuluttajien tilanne on ollut vaikein ilma-vesi tyyppisten lämpöpumppujen hankinnassa, koska niiden toiminnasta ei ole ollut juuri mitään mittaustietoja. Ongelma johtuu siitä, että lämpöpumput testataan standardin mukaan +7ºC ulkolämpötilassa, mikä ei lainkaan kuvaa suomalaisia talviolosuhteita. Nyt kehitellyn lämpöpumpputestin tulosten pohjalta jokainen voi helposti arvioida ratkaisun soveltuvuuden ja kannattavuuden omaan taloon. Tulokset myös osoittavat tietyt nyrkkisäännöt ja missä tilanteissa ne ovat voimassa.

Nyrkkisääntönä ilma-vesi -lämpöpumpun lämpökertoimena voi pitää kakkosta, kun maalämpöpumpussa se on kolmonen. Yhdellä kilowattitunnilla sähköä pystyy tuottamaan siis vastaavasti kaksi tai kolme kilowattituntia uusiutuvaa lämpöä, joko ulkoilmasta tai maaperästä otettuna. Lämpöpumpuille vaikein käyttökohde ovat vanhat talot, joissa on korkealämpötilainen patteriverkosto. Joissakin tapauksissa lämmitystavan muutos edellyttääkin lisätoimenpiteitä, jotta lämpöpumpun toimintaedellytykset voidaan varmistaa.

Hankekokonaisuuden tulokset on julkaistu TM Rakennusmaailman kahdessa numerossa. Juttukokonaisuuksista TM Rakennusmaailma 9/2010 käsittelee lämpöpumppujen toimintaa uusissa pientaloissa ja 6/2011 vanhoissa pientaloissa.

Mistä on kyse?