Lisää tietoa digitalisaation ympäristövaikutuksista

Lisäämme tietoa ja ymmärrystä digitalisaation positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista. Tarjoamme tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi.

AJANKOHTAISTA

Mistä on kyse?

Digitalisaatiolle asetetaan kovia odotuksia kiertotalouteen  Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous siirtymisessä ja päästöjen vähentämisessä. Digitalisaatio voikin auttaa kiertotalouteen siirtymisessä erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten energia-alalla, rakentamisessa, maataloudessa, vähittäiskaupassa, teollisuudessa sekä logistiikassa, pankkialalla ja liikenteessä. 

Digitalisaation eteneminen ja datan käytön kasvu ei kuitenkaan voi tapahtua ilman luonnonvaroja kuten energiaa tai materiaaleja. Digitaalisiin sovelluksiin sekä datan siirtoon ja käsittelyyn tarvitaan aina fyysisiä laitteita ja energiaa. 

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kokonaiskuvan ja systeemitason vaikutusten muodostaminen digitalisaatiosta ja ympäristövaikutuksista on haastavaa.

Monia kysymyksiä on avoinna: millaista dataa alan toimijat raportoivat ja kenelle?  Millaista tietoa ja dataa tarvittaisiin kokonaisvaltaisen kuvan hahmottamiseksi? Millaiset digitaaliset ratkaisut edistävät siirtymää kiertotalouteen? Miten kehitystä viedään yhdessä toivottuun suuntaan?  

Mitä teemme? 

Digitalisaation ympäristövaikutuksista on tällä hetkellä melko vähän julkisesti saatavilla olevaa tietoa.  Tiedot ovat hajanaisia ja osin keskenään ristiriitaisia. 

Tavoitteenamme on lisätä tietoa ja ymmärrystä digitalisaation positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksia.

Tarjoamme tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi ja toimimme yhteistyössä alan yritysten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Lähdemme selvittämään digitalisaation positiviisia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pala kerrallaan. Ensiksi selvitämme kysymyksiä, joita tarvitaan kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

  1. Ensimmäisessa vaiheessa keväällä 2020 selvitettiin, mitä tietoa ICT-alan sähkön- ja energiankulutuksesta Suomessa ja Euroopassa on saatavilla. Sitran rahoittaman tutkimuksen toteuttivat Etla ja Aalto-yliopisto. 
  2. Syksyllä 2020 tarkastelemme materiaalien kulutusta ja erityisesti sitä, miten paljon kiihtyvä digitalisaatio vaatii luonnonvaroja. 
  3. Tulevat selvitystarpeet ja toimenpiteet suunnitellaan kahden ensimmäisen selvityksen löydösten pohjalta. 

Kuka on mukana? 

Käymme dialogia valtionhallinnon, alan yritysten ja järjestöjen kanssa.  

Sitran kiertotalousasiantuntija Lotta Toivonen on liikenne- ja viestintäministeriön kansallista ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän jäsen.

Keväällä 2020 laaditun selvityksen ICT-alan sähkön- ja energiankulutuksesta Suomessa ja Euroopassa rahoitti Sitra ja sen toteuttivat Etla ja Aalto-yliopisto.

Missä mennään?

Sitran työ digitalisaation ympäristövaikutusten selvittämiseksi alkoi keväällä 2020. Selvitys ICT-alan sähkön- ja energiankulutuksesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2020. Työ jatkuu aina vuoteen 2022 asti.

OTA YHTEYTTÄ

Miten voimme auttaa?

Mistä on kyse?