MAISEMAN TUOTTEISTAMINEN

AJANKOHTAISTA

archived

Luo maisemasta palveluita

Poiminnat

Merja Saarnilehto 11.3.2013: Maiseman tuotteistaminen ympäristöministeriön näkökulmasta

Poiminnat

Minna Komulainen 11.3.2013: Maiseman tarina

Poiminnat

Liisa Tyrväinen 11.3.2013: Mitä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset?

Poiminnat

Lea Konttinen 11.3.2013: Maisema palveluiksi

Rauhaniemen kansankylpylä
uutiset

Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen

Maisema, kulttuuriperintö ja luontomielikuva ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailussa ja maaseutualueiden markkinoinnissa. Paikallisuus kutoo maisemaan tarinansa, joka kiinnostaa matkailijoita ja lisää viihtyvyyttä. Hankkeessa selvitetään maiseman merkitystä ihmisen hyvinvoinnin lähteenä ja maisemaan perustuvien palvelujen kysyntätekijänä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja maaseutumaiseman ja luonnon ympäristön tuotteistamiseen ja työkaluja paikkamarkkinoinnin strategiseen hallintaan.

Hankkeessa tehdään maisemaa hyödyntävien palveluiden esiselvitys ja konsepteja kehitetään tuotteistustyöpajoissa sekä kolmessa tuotekehitysdemossa (Kainuu, Järvi-Suomi, Varsinais-Suomi). Fokusryhmätutkimuksen tuottaa Jyväskylän yliopisto. Tuloksista tehdään käytännönläheinen opaskirja ja tutkimusraportti hankkeen aikana saaduista aineistoista, malleista ja kokemuksista.

Konsepteja kehitetään tuotteistustyöpajoissa sekä kolmessa tuotekehitysdemossa (Kainuu, Järvi-Suomi, Varsinais-Suomi).

Hankkeen tuloksia hyödynnetään monipuolisesti luontoon perustuvan matkailu-, virkistys ym. liiketoiminnan edistämisessä. Tuloksista sekä hankkeen aikana saaduista aineistoista, malleista ja kokemuksista tehdään käytännönläheinen opaskirja ja tutkimusraportti.

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja toteuttamisesta yhdessä alueellisten Maa- ja kotitalouspiirikeskusten kanssa. Projektin koordinaattorina toimii Kainuun maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Minna Komulainen. Projektiin liittyvän esiselvityksen tekee Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta tutkija Maarit Vuorinen.

Tuotteistustyöpajat:

17.-18.5.2011 Maiseman tuotteistustyöpaja, Kajaani, Case: Jättiläisten maa

Lea Konttisen esitys 17.5.2011 Kajaanissa: Maaseutuympäristön merkitykset ja mahdollisuudet » 

4.-5.10.2011 Palvelumuotoilun työpaja – Maiseman tuotteistaminen, Mikkeli, Case: Suomenniemen Rosetti-matkailuyritys

Kesäkuu 2012  3. maiseman tuotteistustyöpaja, Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?