MATALAENERGIARAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

Hankkeessa laaditaan ohjeet matalaenergiarakennusten suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edistetään niiden leviämistä alan ammattilaisten keskuudessa. Ohjeet laatii Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Tavoitteena on lisätä matalaenergiasuunnittelun osaamista.

Hankkeen tuloksena syntyvät kokonaisvaltaiset ohjeistot matalaenergiatasoisten asuinrakennusten ja toimistorakennusten suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa varten. Oppaat on tarkoitettu kaikkien rakentamisen osapuolten käyttöön. Tavoitteena on palvella käytännönläheisesti sekä pieneen energian kulutukseen tähtääviä uusia asuinrakennusprojekteja että olemassa olevien rakennusten energiataloudellisen korjauksen suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kunnossapitoa. Energiatehokkaiden toimitilojen suunnittelua käsitellään omassa oppaassa.

Hankkeen päärahoittaja on Sitra. Lisäksi mukana on suomalaisia rakennusalan yrityksiä sekä ohjeiden laatija, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Matalaenergiarakennusten suunnitteluohjeet julkaistaan RIL:n julkaisusarjassa.

Julkaisutiedot

Matalaenergiarakentaminen, asuinrakennukset
RIL 249-2009, Sitra 283 

Matalaenergiarakentaminen, toimitilat
RIL 259-2011, Sitra xxx (valmistuu 2011 lopussa) 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL »

JULKAISUT

julkaisut

Matalaenergiarakentaminen, Toimitilat

Mistä on kyse?