PALVELUTORI

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta.

Palvelutori on tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin ikäihmisten palveluissa ja niihin kehitettyihin ratkaisuihin palveluiden uudelleen järjestämiseksi.

Sitran palvelutorihankkeita on toteutettu kahdessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa palvelutoria kehitettiin Tampereen Kotitori-mallista ja se otettiin käyttöön myös Turussa, Porissa ja Raumalla. Palvelutorin toimintaperiaatteet on koottu Sitran julkaisuun:
Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille (2. uudistettu laitos)

Toisessa vaiheessa Turussa on käynnistettiin sähköisen palvelutorin pilotti. Hankkeessa kehitetään sähköistä portaalia, joka kokoaa järjestöjen ja yksityisten palvelujen tarjonnan. Munpalvelut.fi-portaali kokoaa Turun alueen palvelut yhteen, ja alkuun lähdettiin siivousalan palveluista. Se avattiin pilottikäyttöön kesäkuussa 2016. Päijät-Hämeen liitto valmistelee vastaavaa portaalia avattavaksi loppuvuodesta. Alustavia tuloksia sähköisestä palvelutorista on luvassa syksyllä 2016.

Palvelutori-konsepti ja sähköinen portaali monipuolistavat ohjaus- ja neuvontakanvavia. Sitran hankkeissa kehitetyt mallit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Larsio
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?