Palvelutori

Alaotsikko
Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille
Tekijät
Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja
Julkaisupaikka
Helsinki
Julkaisuvuosi
2015
Publication series
Sitran selvityksiä
Julkaisija
Sitra
Outlook
36 s.
ISBN
978-951-563-924-0
ISSN
1796-7112
Publish series part
82
Aihe
PALVELUTORI; IKÄÄNTYNEET; PALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VANHUSPALVELUT; ELÄKELÄISET; VAIKUTTAMINEN; ELÄMÄ; HYVINVOINTI; KUNNAT; KUNTALAISET; ASIAKASLÄHTÖISYYS; YHTEISKUNTA; KOTONA ASUMINEN; KUNTOUTUMINEN
Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin ikäihmisten palveluissa ja niihin kehitettyihin ratkaisuihin palveluiden uudelleen järjestämiseksi. Tämän julkaisun ensisijaisena tarkoituksena on kuvata Palvelutori-mallin toiminta sekä tuottaa tietoa siitä, miten ikäihmisten palveluissa voidaan lisätä asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen yhteneväisyyttä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin välillä.

Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot