RAHOITUSKANAVAT YLITTÄVÄ PALVELUNKÄYTTÖ OULUSSA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus -avainalueella vauhditetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen uudistamista. Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö -hanke käynnistää yhdessä Oulun kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa Oulun sosiaali- ja terveystoimea koskevan yhteistyöhankkeen. Hanke on pääasiassa tutkimusluontoinen ja sen avulla pyritään ymmärtämään paremmin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahavirtoja että asiakasryhmiä, eri asiakasryhmien palvelunkäyttöä ja monikanavaisen rahoitusjärjestelmän haasteita eri asiakasryhmissä.

Hankkeessa pyritään huomioimaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden rahoittajat Oulun kaupungin alueella sekä palveluiden rahoituskanavat sekä yhdistämään kerättyihin tietoihin laadittavan analyysin avulla tieto asiakkaiden tuloluokista.

Hanke käsittää oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi Oulun kaupungin työterveystiedot sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedot ja niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen suorittamat korvaukset. Sitran tutkimushankkeen alihankkijan toimiva tutkimusosapuoli kokoaa tiedot yhdessä Kansaneläkelaitoksen ja Oulun kaupungin kanssa.

Hanke on yksi osa-alue sosiaali- ja terveysministeriön virtuaalikokeilujen verkostossa. Osapuolet toimittavat hankkeen ja siihen liittyvän tutkimuksen tulokset yhdessä virtuaalikokeilujen verkostolle ja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkua tutkivalle työryhmälle.

Hankkeen tavoitteena on tarkastella eri terveydenhuollon asiakasryhmien palveluiden ja etuuksien jakautumista kunnan ja Kelan maksamiin kustannuksiin sekä tarkastella tuloluokan vaikutusta palveluiden käyttöön, etuuksiin ja rahoituksen lähteeseen. Hanke keskittyy kalliisiin asiakkaisiin, mutta koko väestö huomioidaan. Hanke analysoi myös yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään siirtymisen taloudellisia vaikutuksia käyttäen apunaan aiempien vaiheiden tuloksia.

Hanke mahdollistaa tiedon tuottamisen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen uudistamisen sisältöjä ja prosesseja.  Hanke pyrkii siis vastaamaan kysymykseen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantojärjestelmä tulisi järjestää ja antaa tietoa mahdollisesta koordinointitarpeesta kunnan ja muiden tahojen rahoittamien palveluiden ja etuuksien osalta.

Tutustu hankkeen tuloksiin täällä.

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?