RESURSSIVIISAUDEN INDIKAATTORIT

Kaupungit seuraavat ja mittaavat kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tasoa monilla eri mittareilla, mutta onko meillä käytössä sellaisia indikaattoreita, joiden avulla kunta- ja maakuntatasolla pystytään todentamaan, miten kaupungit aidosti kehittyvät kohti resurssiviisautta ja hiilineutraaliutta?

Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutetussa Resurssiviisauden indikaattorit -hankkeessa määritettiin resurssiviisauden indikaattorit, joilla mitataan kuntien kehitystä kohti resurssiviisautta.

Tuloksena syntyi yksinkertainen neljän indikaattorin mittaristo, jota tullaan jatkossa seuraamaan resurssiviisaiden kaupunkien verkoston Fisun toimesta.

Resurssiviisauden neljä indikaattoria:

Indikaattori 1: Käyttöperäiset kasvihuonekaasupäästöt per asukas
Indikaattori 2: Materiaalihäviö tonneissa
Indikaattori 3:  Ekologinen jalanjälki per asukas
Indikaattori 4: Koettu hyvinvointi , elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus 

Hankkeessa selvitettiin näiden indikaattorien nykytaso yhdeksässä kunnassa: Jyväskylä, Forssa, Turku, Lappeenranta, Helsinki, Tampere, Pori, Joensuu ja Lahti.

Luen hankkeen tuloksista lisää:

http://www.sitra.fi/artikkelit/resurssiviisaus/resurssiviisauden-indikaattorit
http://www.sitra.fi/artikkelit/talta-nayttaa-resurssiviisaus-yhdeksassa-suomen-kaupungissa

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite ja tarkoittaa sitä, että luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä voidaan vähentää samalla kun hyvinvointi alueella kasvaa.

Mistä on kyse?