RESURSSIVIRRAT HALTUUN

Eri puolilla Suomea on käynnissä alueellisia resurssitehokkuutta edistäviä projekteja. Näillä erillisillä projekteilla on yhteisinä tavoitteina selvittää, miten resursseja, luonnonvaroja ja energiaa, nykyään käytetään ja millaisia työkaluja voitaisiin rakentaa resurssien käytön optimoimiseksi koko Suomen tarpeisiin. 

Resurssivirrat haltuun -hanke kokoaa aluetason projektit yhdeksi kokonaisuudeksi ja muodostaa toimijoiden välille avoimen yhteiskehitysverkoston. Näin voidaan tehokkaammin jakaa tietoa,  levittää hyviä käytäntöjä ja poistaa kehitystä jarruttavia esteitä. Pyörää ei tarvitse keksiä eri puolilla maata monta kertaa, ja muutos kohti resurssiviisaampaa Suomea tapahtuu nopeammin. 

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi yhteistyöhanketta Sitran toimeksiannosta. Muita kumppaneita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Lahden kaupunki. Jokaiselta alueelta on valittu yksi resurssienhallintaan liittyvä työkalu, josta hankkeessa rakennetaan koko Suomeen monistettavissa oleva versio. Jyväskylässä kehitetään maa-ainesten tehokkaaseen käyttöön liittyvää Massainfo-palvelua, Lahdessa sivuvirtamateriaalipörssiä M-Pankkia ja Turussa ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yritysten innovaatioyhteistyötä Innocampia. 

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa tilannekuva olemassaolevista resurssitehokkuutta, resurssienkulutuksen seurantaa ja hallintaa edesauttavista toimintamalleista ja työkaluista. Näitä on koottu nyt yksiin kansiin esitteeksi, jota on tarkoitus kasvattaa sitä mukaan, kun tieto eri puolilla Suomea olevista hyvistä käytännöistä leviää. 

Tutustu Suomessa tehtävään resurssitehokkuustyöhön ja kerro oman organisaationne tekemisistä meille!

Turun ammattikorkeakoulun kalvoesitys Resurssivirrat haltuun

 

Mistä on kyse?