SOTE-PALVELUPAKETTIEN PILOTOINTI

Sitra on esittänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen työkaluksi palvelupaketteja. Näiden avulla palveluiden tilaaja voi sopia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja seurata miten niitä tuotetaan.

AJANKOHTAISTA

Työn tulokset

Palvelupakettien pilotointi: mikä sotessa maksaa?

Mistä on kyse?

Sitra on esittänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen työkaluksi palvelupaketteja. Näiden avulla palveluiden tilaaja voi sopia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja seurata miten niitä tuotetaan. Palvelupaketeissa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita on nivottu yhteen asiakkaan kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi ja eri alueiden palveluiden laatua ja kustannuksia voidaan myös vertailla toisiinsa nykyistä paremmin.

Sote-palvelupakettien pilotoinnin keskeisenä tavoitteena on ollut testata palvelupaketteja sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen työkaluna siten, että palvelupaketit ja pilotoinnissa syntyneet kokemukset ovat hyödynnettävissä ja otettavissa käyttöön valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt vuonna 2014 ”Sote-tieto hyötykäyttöön”-strategiatyön, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamiseen uusia välineitä. Keväästä 2015 alkaen palvelupakettityö on ollut osa sote-tieto hyötykäyttöön strategiatyötä. Yhteistyössä on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

STM ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet  sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketteja yhdessä keväästä 2015 lähtien. Palvelupaketteja on pilotoitu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote), Pohjois-Karjalan alueella (Siun Sote), Pohjois-Savon alueella (Kuopio, PSSHP, Kysteri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä), Tampereella ja Porvoossa syksystä 2015 kevääseen 2016. Talvella 2016 mukaan liittyivät vielä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Varsinais-Suomi (VSSHP, Raisio-Rusko, Naantali, Akseli Kuntayhtymä).

Pilottien tulokset on koottu useammaksi raportiksi yhteisen tietopohjan tueksi. Tiivistelmä pilottien kokemuksista löytyy täältä. Pilotoinnin loppuraportti löytyy täältä ja palvelupakettien käyttöönoton käsikirjan ensimmäisen versio löytyy täältä.

Kokeilukäytössä olleet paketit aiotaan ottaa valtakunnalliseen käyttöön.

Lisätietoa pilottihankkeista:

Sote-palvelupakettipilotti: Eksote

Sote-palvelupakettipilotti: Siun Sote

Sote-palvelupakettipilotti: Pohjois-Savo

Sote-palvelupakettipilotti: Tampereen kaupunki

Sote-palvelupakettipilotti: Porvoon kaupunki

Sote-palvelupakettipilotti: Kainuu

Sote-palvelupakettipilotti: Varsinais-Suomi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

ihmiset
Eveliina Huurre
ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Eero Vaissi
ihmiset
Karoliina Ohrankämmen

Mistä on kyse?