Soteuttamo sparraus

Soteuttamo sparrauksessa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja verkostomaisen toiminnan merkityksestä.

Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sosiaali- ja terveysalan eri toimijoita yli sektorirajojen valmistautumaan siihen, miten voidaan tuottaa parempaa terveyttä ihmisille ja mitä laajeneva valinnanvapaus tulee merkitsemään asiakkaalle, palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle.

Soteuttamo sparrauksessa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja verkostomaisen toiminnan merkityksestä. Osallistujia valmennetaan mm. syvempään asiakasymmärrykseen ja sparrataan liiketoimintaosaamisessa.

Mistä on kyse?

Tavoitteena on tuoda yhteen ja verkottaa sote-sektorin toimijoita, jakaa tietoa ja osaamista eri toimijoiden välillä ja inspiroida toimijoita yhteistyön mahdollisuuksista. Soteuttamon verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.

Miten yhteiskunnallista hyvää ja taloudellista arvoa luodaan yhdessä? Miten arvoperusteisesta toiminnasta rakennetaan liiketoimintaa? Kuinka toteutamme asiakkaan tarpeet ihminen edellä? Miten palvelujen ja oman toiminnan vaikuttavuutta voidaan lisätä?  Miten yritystarinaa rakennetaan?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat ja haluat lähteä kehittämään omaa toimintaa yhdessä kumppanin kanssa, hae mukaan!

Sparrauspäiviin hakeudutaan konsortiona eli järjestö, säätiö jne. voi hakea mukaan yhdessä toisen kumppanin kanssa. Sparrauspäivissä jaetaan osaamista ja uudenlaisia käytäntöjä, mutta tehdään myös harjoituksia yhdessä kumppanin kanssa, jossa kehitetään omaa toimintaa tukevia ratkaisuja tai toimintamalleja.

Tavoitteena on, että sparrausklinikoiden jälkeen osallistujat ovat oppineet uudenlaista yhteistyön tekemistä konkreettisesti ja kehittäneet omaa toimintaansa kilpailukykyisemmäksi uusi soten toimitaympäristö huomioiden.

Mitä teemme?

Järjestötoimijoille suunnattuun Soteuttamo sparraukseen kuuluu kick-off-tilaisuus 30.10.2017, jossa annetaan lisätietoa jatkotyöskentelyyn hakeutumista. Keväällä 2018 järjestetään kaksi sparrauspäivää jatkoon valituille toimijoille. Hakuaika järjestötoimijoille suunnattuun Soteuttamo sparraukseen on 30.10.-30.11.2017.

Sparrauspäiviä fasilitoi Sitra. Sparraukseen hakeutumisen kriteereistä annetaan lisätietoa 30.10. tilaisuudessa. Lisätietoa on myös tulossa tilaisuuden verkkosivuille. Tilaisuutta on mahdollisen seurata etänä ja siitä jää tallenne verkkosivuille.

Kuka on mukana?

Hankkeessa ovat mukana Sitra, Soste ja ARVO.

Ajankohtaista

uutiset

Haku Soteuttamo sparraukseen on auki!

Ota yhteyttä!

ihmiset
Henna Hiilamo
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia