SUOMALAISEN SMART GRID – ALAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

Älykkäät sähköverkot (Smart Grids) ovat tärkeässä roolissa mahdollistamassa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden lisäämistä. Älykkäiden sähköverkkojen avulla sekä sähkön kulutusta että tuotantomahdollisuuksia voitaisiin hallita luoden samalla uusia palvelumalleja.

Suomessa on paljon aihepiiriin liittyvää osaamista. Tämän osaamisen selvittäminen ja mahdollisten markkinoiden kartoittaminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ovat tärkeitä alan kehitykselle.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva (offering map) suomalaisesta älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvästä osaamisesta.

Hankkeen toisen vaiheen tavoitteina on selvittää markkinoita sekä erityisesti niin sanottuja älykkäiden sähköverkkojen solmukohtia (smart grid hot spots) eri puolilla maailmaa. Hankkeen kolmannen vaiheen tavoitteena on selvittää Yhdysvaltojen smart grid -markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Mistä on kyse?