TALOTEKNIIKAN KOULUTUSMATERIAALISELVITYS

Talotekniikan ammattilaisten perusosaaminen on avainasemassa korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Samoin tilojen sisäolosuhteiden hallinta on tämän ammattiryhmän käsissä ja siten osaamisella on välitön vaikutus kansanterveyteen ja työn tuottavuuteen useimmilla toimialoilla. Useissa eri strategioissa ja ohjelmissa on painotettu koulutuksen ja oppimateriaalien kehittämistä näille tehtäväkentille. Alalla ei ole ollut selvää kuvaa siitä, millä opetusmateriaalilla korkeakoulutason talotekniikka-alan opetusta annetaan.

Talotekniikan koulutusmateriaaliselvitys paljasti, että suomalainen korkeakouluopetuksessa käytetty, kiinteistö- ja rakennusalaa palveleva energiatehokkuuden oppikirjamateriaali on suppea ja sen ajantasaisuudessa on huomattavia puutteita. Selvitys toteutettiin sekä opettajille suunnatulla kyselyllä että vierailemalla tarkastelun kohteena olevissa oppilaitoksissa, tavaten ja haastatellen alan opetuksesta vastaavia.

Selvityksen tuloksena esitettiin joukko toimenpide-ehdotuksia koulutusmateriaalin kehittämiseksi. Jotkut ehdotukset vaativat laajapohjaista yhteistyötä, jotkut vain käytännön toteuttajaa. Toimenpide-ehdotukset olivat:

Selvityksen tulokset luovutetaan mm. opetusministeriölle ja muille tahoille oppimateriaalin ja opetuksen kehittämiseksi korkeakoulutasoa painottaen. Hanke osoitti laajempaakin tarvetta suunnata yliopisto-opetusta paremmin vastaamaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä lähtevän rakennetun ympäristön energia- ja päästötehokkuuden opetuksen tarpeita.

Hankkeen rahoittivat Sitran Energiaohjelma ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Hankkeen toteutti DI Markku Rantama Suomen LVI-liitosta.

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sen loppuraporttiin »
 

Mistä on kyse?