TALOYHTIÖN ENERGIAKIRJA

AJANKOHTAISTA

artikkelit

Tuunaamalla pidät talosi energiatehokkaana

Käsi, joka selaa kännykällä Taloyhtiön energiakirjaa
Poiminnat

Taloyhtiön energiakirja (nettiversio)

Hankkeessa laadittiin opaskirja kerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Opas on tarkoitettu taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja suunnittelijoille. Kirjalle on huutava tarve 1960- ja 1970-lukujen kerrostalojen laajamittaisista korjaustarpeista johtuen. Kirjan laati Kiinteistöliitto ja sen julkaisi Kiinteistöalan Kustannus Oy. Kirjan kirjoittajille Jari Virralle ja Petri Pylsylle myönnettiin marraskuussa 2012 Kiinteistöalan uroteko -palkinto. Se myönnetään vuosittain henkilölle, tiimille tai organisaatiolle alaa muuttaneesta tai muuttavasta teosta. 

Hanke tuotti kiinteistöjen asukkaille, omistajille ja kiinteistön ylläpidosta vastaaville tahoille käytännönläheisen opaskirjan kerrostalojen energiatehokkuuden parantamisesta. Oppaassa esitellään vaihtoehtoiset korjauskonseptit ja -ratkaisut, jotka soveltuvat eri-ikäisten kerrostalojen erityyppisiin korjaushankkeisiin. Oppaan avulla voidaan arvioida energiatehokkuuden ja sisäilmaston laadun parantamiseen kohdentuvien toimien taloudellista kannattavuutta.

Ennen tätä kirjaa ei ollut olemassa yhtään kokonaisvaltaista ohjetta tai julkaisua, jonka avulla asuntoyhteisöjen asukkaat, omistajat ja kiinteistön ylläpidosta vastaavat tahot voisivat vertailla energiatalouden parantamiseen kohdentuvien toimien taloudellista kannattavuutta sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Oppaalla yritettiin vaikuttaa siihen, että joka tapauksessa tehtävien korjausten yhteydessä parannettaisiin myös kerrostalojen energiatehokkuutta, mikä ei ole toteutunut riittävän hyvin nykyisessä korjausrakentamisessa. Keskeisiä esteitä ovat olleet lyhytjänteiset korjaussuunnitelmat ja kustannustehokkaiden teknisten ratkaisujen puute. Kuitenkin näiden ratkaisujen huolellisella yhteensovittamisella muiden korjaustoimenpiteiden kanssa voidaan kohtuukustannuksilla parantaa sekä energiatehokkuutta että asumisviihtyvyyttä.

Lue lisää oppaasta »

Lue oppaan sähköistä versiota »

JULKAISUT

Käsi, joka selaa kännykällä Taloyhtiön energiakirjaa
julkaisut

Taloyhtiön energiakirja

Mistä on kyse?