TEHTÄVÄKIERTO

AJANKOHTAISTA

uutiset

Kymmenen syytä osallistua henkilökiertoon

uutiset

Tehtäväkiertohanke kannustaa liikkuvuuteen

Julkinen sektori tarvitsee uusia, entistä avoimempia ja organisaatio- ja sektorirajoja ylittäviä toimintatapoja, jotka perustuvat yhdessä kehittämiseen. Tehtäväkierron on todettu edistävän mm. innovaatiokyvykkyyttä, hiljaisen tiedon siirtämistä, kokonaisuuksien hahmottamista ja työmotivaatiota. Valtionhallinnossa käytetään termiä henkilökierto, ja sen uskotaan toimivan strategisena työkaluna kohti yhtenäisiä toimintatapoja ja näin ollen tukevan konserniajattelun edistämistä valtionhallinnossa.

Tehtäväkierron hankkeessa on pyritty tukemaan erilaisia ponnistuksia valtionhallinnon sisällä saada tehtäväkierto entistä systemaattisemmaksi. Hankkeessa on selvitetty mm. sitä, kuinka systemaattisesti ja strategialähtöisesti tehtäväkiertoa toteutetaan valtionhallinnossa ja mitä motiiveja tehtäväkierrolle on organisaation eri tasoilla. Lisäksi on selvitetty tyypillisimmät ja toimivimmat ratkaisut ja mallit henkilökierron toteuttamiselle sekä jaettu niitä kokemuksia ja työkaluja, joita valtionhallinnossa on jo nyt. Hankkeen tukemana on luotu uusi henkilökierto-opas valtionhallinnon henkilökierron toteuttamiselle, tehty henkilökiertoa edistävä video sekä aktiivisesti toimittu henkilökierron erimuotoisten toteuttamisten edistämiseksi.

Hanke on päättynyt.

JULKAISUT

julkaisut

Valtionhallinnon henkilökierto-opas

Mistä on kyse?