Työelämän järjestöjen round table

Hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn vaaliminen vaativat jaettua ymmärrystä siitä, missä olemme ja mihin olemme matkalla. Sitran työelämän järjestöille suuntaama round table -toiminta pyrkii vahvistamaan yhteistä tilannekuvaa.

Mistä on kyse?

Teknologian nopea kehitys sekä kansainvälisten voimasuhteiden ja demografian muutos muuttavat taloudellista toimintaympäristöä sekä työmarkkinoita ja työn sisältöjä voimakkaasti. Muutokset koskevat yhtä lailla suomalaista elinkeinoelämää, työn tekijöitä palkansaajina tai yrittäjinä kuin Suomea valtiona ja osana Eurooppaa.

Keskeiset megatrendit ja monet niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista tunnistetaan laajalti. Muutoksen nopeudesta, syvyydestä ja seurauksista ei kuitenkaan ole yhtä vahvaa jaettua tulevaisuuskuvaa. Sitran työelämän järjestöille suuntaama round table -toiminta pyrkii vahvistamaan yhteistä kuvaa nykyhetkestä ja siitä, millaiseen tulevaisuuteen olemme matkalla.

Hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Suomessa tulee kyetä muutoksia huomioiviin ja ennakoiviin uudistuksiin. Onnistuneissa uudistuksissa yhdistetään tasapainoisesti tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita.

Merkittävät uudistukset edellyttävät vahvaa luottamusta. Yhteinen ymmärrys ja yhdessä oppiminen rakentavat paitsi keskinäistä luottamusta myös edellytyksiä muutoshalulle ja -kyvylle.

Mitä teemme?

Luottamusta rakentavan dialogin keinoin Sitra järjestää ja fasilitoi työelämän järjestöille erilaisia tapaamisia, työpajoja ja opintomatkoja. Tilaisuudet toteutetaan ns. Chatham House -periaatteella.

Round table -toiminta perustuu osallistujien kiinnostukseen ja kysyntään. Sisällöllisenä tavoitteena on tarjota näköaloja käynnissä olevaan muutokseen ”horisontin yli” eli asioihin, joiden merkitys korostuu jatkossa.

Kuka on mukana?

Osallistujiin lukeutuu keskeisten työelämän järjestöjen ylin johto sekä aiheesta riippuen myös muita toimijoita. Toimintaa tukee sisällöllisten teemojen käsittelyä eteenpäin vievä asiantuntijaryhmä.

Missä mennään?

Sitra on järjestänyt työelämän järjestöille erilaista toimintaa useiden vuosien ajan, niin tapaamisia kotimaassa kuin opintomatkoja ulkomaille. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien yhteistä tilannekuvaa työn ja toimeentulon muutoksesta sekä mahdollisista kehityskuluista.

Syksyllä 2018 työelämän ja työmarkkinoiden vaikuttajat kävivät tutustumismatkalla Lontoossa. Sitran järjestämä matkaohjelma tarjosi tietoa muun muassa Britannian sosiaaliturvamallista (universal credit), innovaatiopolitiikasta ja elinikäisen oppimisen tuesta. Matkalle osallistui vajaat parikymmentä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajaa.

Ota yhteyttä!

ihmiset
Päivi Hirvola
Johtaja, Koulutus
ihmiset
Tapio Anttila

Mistä on kyse?