UUSI TERVEYDENHOIDON RAHOITUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Sitran Kuntaohjelman julkaisema Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -raportti esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitojärjestelmä ja ratkaista nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

Uuden terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmämallin tavoitteena on taata kansalaisille tasa-arvoinen perusterveydenhuolto, joka vastaisi nykyisen työterveyshuollon tasoa. Lisäksi ehdotetulla uudistuksella halutaan lisätä kansalaisten valinnanvapautta. Uudistuksen myötä rakennettaisiin eri osapuolille kannustimia terveyden edistämiseen ja kustannusvaikuttavien hoitojen kehittämiseen. Järjestelmän tavoitteena on myös poistaa nykyistä tarjontavetoisuutta ja rahoituksen monikanavaisuutta. Lisäksi uudistuksen uskotaan selkeyttävän järjestelmän eri osapuolten vastuita ja murentavan nykyisen järjestelmän sisälle syntyneitä raja-aitoja.

Raportin julkaisulla Sitran Kuntaohjelman haluaa edistää uudistumista herättämällä laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua.

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä raportti

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä

Mistä on kyse?