UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ

AJANKOHTAISTA

Tomaatteja korissa
uutiset

Täydentävää kotipalvelua ja lähiruokaa lahtelaiskoteihin

Maaseutu 24 h
archived

Uusvanha kyläyhteisö

Talvimaisema kylästä
archived

Hiilineutraali kylä

Vanhan kyläyhteisön tapaan, mutta nykypäivän keinoin, hanke toteutti ajatusta yhteisestä asioiden hoitamisesta ja yhteisön edun ja hyvinvoinnin vaalimisesta lähipalvelujen tuotannon kautta.

Hankkeen aikana Lahden alueella tuotettiin lähipalveluja uudella tavalla:  yhteisöllisesti ja yhteiskuntavastuullisesti, mutta markkinataloudessa. Toimintakonseptia kehitettiin ja sen pohjalta luotiin vertaistuotannon lähestymistapa, jota on mahdollista soveltaa laajemminkin ja joka sallii eri paikkakunnille soveltuvat toteutukset.

Uusien yritysrakenteiden ja kuntapalveluiden tuotantotapojen kautta luotiin menettelyt ja työkalut, joilla paikalliset ihmiset itse, yhteistyössä kunnan ja paikallisten yritysten kanssa, järjestävät tarvitsemiaan palveluita. Hanke kehitti, pilotoi ja otti käyttöön vertaistuotantomallin kunnallisen palvelutuotannon vaihtoehdoksi ja täydentäjäksi. Soveltamistyön perusteella tavoitteena oli myös arvioida konseptin käyttöönoton vaikutuksia eri intressiryhmien näkökulmasta (kunta, yritykset, paikallisyhteisöt).

Hankkeen myötä Sitralle tarjoutui mahdollisuus kokeilla käytännössä vertaistuotantomallin rakentamista ja koota siihen liittyviä kokemuksia.  Kansalaisten hyvinvointia halutaan edistää lisäämällä omaan elämään liittyvää valinnanvapautta mm. lisäämällä julkisen palvelutarjonnan vaihtoehtoja.  Vertaistuotantoa rakennettiin tässä hankkeessa paikallisyhteisön rakenteen varaan: yhteisössä toimivat palveluntarjoajat asettuvat julkisten palvelujen kumppaneiksi tekemään yhteistyötä yhteisön eduksi.  Samalla visioitiin tulevia julkisen sektorin kohtaamia monimuotoistumis- ja resurssihaasteita (henkilöstöön ja talouteen liittyvää) ja mahdollisia ratkaisuja. Hanke alkoi osana Julkishallinnon johtamisohjelmaa (2010-2011), jonka yhtenä osa-alueena on ihmiskeskeinen palvelukehitys.

Hanke toteutetaan yhteistyössä LAKESin (Lahden Alueen Kehittämisyhtiö) ja Kehityspolut Oy:n kanssa.

Lisätietoja
Jari Ylinen, Kehityspolut Oy, puh. 0400 877 570
Jari Eskola, LAKES, puh. 040 821 6403

JULKAISUT

julkaisut

Uusvanha kyläyhteisö

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Mistä on kyse?