VOIMAANTUMISEEN TUOREITA NÄKÖKULMIA

Henkilöstön voimaantumisen keinojen konseptointihankkeen tavoitteena on esitellä tuoreita näkökulmia julkisen sektorin voimaantumisen ulottuvuuksista ja mahdollisista keinoista.

Rakentaessa huomisen julkista sektoria on huomioitava sen suurin asiakaskunta – tulevat sukupolvet. He poikkeavat aikaisemmista sukupolvista arvomaailmansa, toimintatapansa, työkalunsa ja motivaatiotekijöiden osalta. Sitrassa pyritään huomioimaan ja ottamaan mukaan nuorten aikuisten näkemyksiä ja antamaan heille mahdollisuuksia antaa impulsseja hankkeisiimme.

Julkisen sektorin voimaantumista tarkasteleva toimeksianto on annettu avoimen innovaatioyhteisön, Demolan, muodostamalle projektitiimille, jonka jäsenet ovat eri alojen opiskelijoita. Saadut näkemykset hyödynnetään Julkishallinnon johtamisohjelman eri hankkeissa. 

Demola: Voimaantuminen julkisella sektorilla

Mistä on kyse?