VOIMAANTUMISEN POLUT

AJANKOHTAISTA

Puiden heijastus vedestä
artikkelit

Voimaantunut ihminen on tuottavampi ja luovempi

Uudenlainen kehittämiskulttuuri – henkilöstön kehittämispotentiaalin vapauttaminen

Julkishallinnon organisaatioihin kohdistuu kovia tuottavuuden, tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämisen muutospaineita. Uudenlainen organisaatio on ennakoiva ja ketterä, avoimesti ja läpinäkyvästi toimiva verkostotoimija, joka mahdollistaa henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntämisen kehittämällä strategisia kyvykkyyksiä oppivan organisaation periaattein.

Matka kohti tätä ideaalitilaa on kuitenkin pitkä erityisesti, ellei organisaatiokulttuuri tue muutoksia uuteen suuntaan. Muutokset edellyttävät rakenteiden uudistamisen ja prosessitehokkuuden lisäksi myös toimintatapakulttuurimuutoksia. Tarvitsemme uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisella sektorilla.

Voimaantumisen polut -prosessissa pyrittiin löytämään ratkaisuja julkishallinnon organisaatioiden johtajuuteen, rakenteiden uudistamiseen ja voimavaroihin liittyviin haasteisiin toimintatapauudistamisen näkökulmasta.

Eri kehittämisotteita, lähestymistapoja, menetelmiä ja työkaluja tarkasteltiin. Prosessissa nostettiin esiin johtamistutkimuksen uusia näkökulmia ja haastettiin osallistujaorganisaatioita luomaan uusia voimaannuttavia tapoja työskennellä ja kehittää työelämää. Työpajoissa syvennyttiin aloitusseminaarin työpajaosuuden osallistujien valitsemiin teemoihin ja rikastettiin esimerkkien avulla eri lähestymistapojen mahdollisuuksia. Prosessissa keskityttiin seuraaviin teemoihin:

Työpajoissa kokeiltiin myös erilaisia osallistavia menetelmiä sekä harjoiteltiin hiljentymistä ja läsnäoloa. Prosessin tuloksena osallistujat ovat itse kasvattaneet ymmärrystään mm. siitä, kuinka tärkeässä roolissa dialogi, viiväistäminen ja näkökulman vaihtaminen ovat.

Voimaantumisen Polut -prosessin ajatukset on kiteytetty lyhyeen animaatioon. Prosessissa videoidut esitykset löytyvät Uusijohtajuus-sivulta.

 

Mistä on kyse?