VOIMAANTUMISEN TIEDON JAKAMINEN

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma pyrkii löytämään ratkaisuja organisaatioiden johtajuuteen, rakenteiden uudistamiseen ja voimavaroihin liittyviin haasteisiin myös voimaantumisen keinoin. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan tietämyksen jakoa ja laajaa keskustelua, jotka tukevat voimaantumisen näkökulman huomioimista organisaation kehittämisessä. Keskustelun keskeiseksi foorumiksi on toteutettu nettisivusto yhteistyössä Voimaantuva Suomi ry:n kanssa osoitteessa http://www.voimaantuvasuomi.org.

Ohjelmassa nähdään, että julkisen sektorin henkilöstöllä on valtava kehittämispotentiaali, jonka vapauttamiseksi tarvitaan myös uusia lähestymistapoja, kuten esimerkiksi henkilöstön voimaantuminen. Voimaantuminen käsitteenä määritellään eri tavoin ja sitä pyritään edistämään monenlaisella kehittämisotteella ja menetelmällä. Nettisivustoilla tuodaan esiin näitä eri näkökulmia jakamalla tietoa ja esimerkkejä siitä, kuinka työntekijöiden voimaantumista voidaan tukea eri tavoin. Sivustolla on mm. blogikirjoituksia ja sen kautta voi osallistua mm. LinkedIn-keskusteluun voimaantumisesta. Sivusto on avoin kaikille.

Yhteistyössä toteutetut vuorovaikutteiset sivustot perustuvat Aalto-yliopiston Media Labin vuonna 2010 Julkishallinnon johtamisohjelmalle luodulle yhteisöllisen viestinnän konseptiin.

Mistä on kyse?