ihmiset

Anne Tastula

Anne Tastula toimii Kansanvalistusseuran projektisuunnittelijana hankkeessa ”100 askelta Suomen tulevaisuuteen”. Lisäksi hän kouluttaa erilaisia ryhmiä soveltavan improvisaation menetelmin kohtaamaan, kuulemaan, ideoimaan ja hyväksymään.

Mistä on kyse?