ihmiset

Lauri Korvenmaa

Oppimo

Kuka?

Lauri työskentelee osana Oppimo-tiimiä, jonka tehtävänä on tuottaa Sitralle kvalitatiivista analyysia nuorten tulevaisuuskuvista osana laajempaa Seitsemän sisarusta tulevaisuudessa -projektia. Projektissa Lauria kiinnostaa erityisesti, mistä tulevaisuuskuvamme syntyvät, missä määrin voimme itse vaikuttaa niihin ja minkälaisia maailmankuvia ne edustavat. Keskeiset metodit Laurille ovat käsiteanalyysi ja sosiaalisten representaatioiden kartoittaminen.

Mitä?

Lauri on poliittiseen analyysiin ja ongelmanratkontaan erikoistunut filosofi ja käytännönläheisellä asenteella varustettu yhteiskuntatieteilijä. Kokemusta Laurilla on erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kestävän elämäntavan kehittämisestä pohjoisiin oloihin. Tällä hetkellä Laurin keskeiset kiinnostuksen kohteet ovat eurooppalainen yhteistyö ja YK-järjestöjen toiminnan kehittäminen Suomessa.

Lauriin kannattaa olla yhteydessä, jos kaipaat yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa kiertotalouden kysymyksiin tai kansainvälisen politiikan osaajaa.

Häh?

Vapaa-ajalla Lauri on aktiivinen luomupienviljelijä ja aikidon harrastaja. Laurin tulevaisuuskuvaan kuuluu erottamattomasti usko siitä, että parempi ja kestävämpi maailma saadaan aikaiseksi kansainvälisellä yhteistyöllä ja resurssitietoisen kulttuurin kehittämisellä.