ihmiset

Piret Tõnurist

Projektipäällikkö, Observatory for Public Sector Innovation (OPSI)

FT Piret Tõnurist toimii projektipäällikkönä OECD:n Observatory of Public Sector Innovation -innovaatioyksikössä (OPSI), jossa hän johtaa systeemiajatteluun, innovaatioiden mittaamiseen ja ennakoivaan hallintaan (anticipatory governance) liittyvää työtä. Hän koordinoi OPSI:n transformatiivisten innovaatioiden ja innovaatioteorioiden kehittämistä sekä työskentelee OECD:n jäsenmaissa viheliäisten ongelmien parissa. Piret toimii tutkijatohtorina Tallinnan teknillisen yliopiston innovaatioiden ja johtamisen Ragnar Nurkse -instituutissa ja tutkii muun muassa innovaatiolaboratorioita, yhteiskehittelyä, digitalisaatiota, koneliittymiä ja innovaatiopolitiikan johtamista. Hän on toiminut Viron parlamentin neuvonantajana ja työskennellyt valtion tarkastusvirastossa auditoijana innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikan alueella. Piret on julkisen sektorin muutoksen puolestapuhuja ja on työskennellyt useiden valtioiden, valtioyritysten ja innovaatiolaboratorioiden kanssa eri puolilla maailmaa. Piretillä on filosofian tohtorin ja maisterin tutkinnot Tallinnan teknillisestä yliopistosta teknologian hallinnasta ja maisterin tutkinto KU Leuvenista politiikkatoimien arvioinnista.

Mistä on kyse?