ihmiset

Tuulikki Laes

Tutkijatohtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Tuulikki Laes on tutkijatohtori Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hänen tutkimusaluettaan ovat musiikkikasvatuksen demokratiaan ja inkluusioon liittyvät kysymykset. Laes työskentelee STN:n rahoittamassa ArtsEqual-hankkeessa, jossa tarkastellaan, miten taide ja taidekasvatus voivat lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Mistä on kyse?