KULTTUURIVOS-UUDISTUS

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta vuosina 2016-2017. Uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan.

Ajankohtaista

Pysy kärryillä, missä mennään.

BLOGIT

Raikasta pohdintaa kulttuurin vaikutuksista.

TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKITUT VAIKUTUKSET

Näppärästi yhdessä paikassa.

MISTÄ ON KYSE?

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Uudistus valmistellaan tämän hallituskauden aikana.

Mitä teimme?

KulttuuriVOS-uudistuksen fasilitoinnissa Sitran roolina oli toimia ulkopuolisena ja puolueettomana tukena prosessissa ja tuoda keskusteluun tulevaisuusnäkökulmaa. Sitran strategiassa taide ja kulttuuri nähdään keinoksi uudistaa yhteiskuntaa.

Uudistustyöskentely jaettiin kahteen vaiheeseen. I-vaiheen työskentelyn tavoitteena oli muodostaa uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa. II-vaihe käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla asiantuntijatyöryhmän työskentelyllä 17.2.2017.

Kuka oli mukana?

Sitran fasilitoiman työskentelyn johtoajatuksena oli osallistavuus. Sitra kutsui kulttuurikentän eri toimijoita käymään avointa keskustelua uudistuksen tavoitteista jo ennen varsinaisen lainvalmistelun alkua. Näkökulmia haettiin sekä nykyisen VOS-järjestelmän piirissä olevilta että vapaan kentän toimijoilta.

Työpajojen sisältöjä valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 20-henkinen asiantuntijaryhmä yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän jäsenet edustivat monipuolisesti kulttuurikentän eri toimijoita ja vaikuttajia. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto. Opetus- ja kulttuuriministeriötä edusti asiantuntijaryhmässä ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Missä mennään?

Syksyn 2016 aikana käyty keskustelu kiteytettiin kahdeksaksi teesiksi ja neljäksi rahoituksen periaatteiksi, jotka Sitra toimitti julkaisumuotoon varsinaisen uudistustyön pohjaksi.

Syksyn 2016 I-vaiheen perustana olivat avoimet työpajat, joita järjestettiin yhteensä kolme. Helmikuussa 2017 julkaistiin asiantuntijatyöryhmän yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa työstämä julkaisu #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet. Julkaisu kokoaa lähes puoli vuotta kestäneen työstekentelyn ja toimi uudistustyön II-vaiheen pohjana, jonka aikana laadittiin opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja Sitran avustamana asiantuntijatyöryhmän ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Uudistustyön II-vaiheessa Sitra fasilitoi keskustelua säädösmuutoksesta OKM:n asettaman asiantuntijatyöryhmän ja kulttuurialan sidosryhmien välillä. Työryhmä luovutti ehdotuksensa taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi 17.1.2018 ministeri Sampo Terholle. Uudistustyön II-vaiheessa Sitra on lisäksi herättänyt keskustelua kulttuuripolitiikasta muun muassa kulttuurin merkityksiä käsittelevän blogisarjan ja kulttuurialan freelancereiden elämää valottavan videon avulla.

Osallistavan lainsäädäntöprosessin tueksi kokosimme myös oppeja Dialogia! – Parhaita käytäntöjä dialogin ja osallisuuden kokemuksen mahdollistamiseksi lainvalmistelussa -käsikirjaan. Suosituksia jatkoon löytyy myös Kultuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen selvityksestä osallistavuudesta KulttuuriVOS-uudistusprosessissa. Selvitys julkaistaan vielä syksyn 2018 aikana.

Aikataulu

I-VAIHE

3.6.2016 Sidosryhmätapaaminen Säätytalolla Helsingissä. Aiheena yhteiskuntaan vaikuttavat megatrendit ja kulttuurikentän parissa tehdyn kyselyn tulokset.
3.10.2016 1. työpaja Lahden kaupunginteatterilla. Aiheena Tulevaisuuden toiminta – Miksi ja keitä varten?
Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
11.11.2016 2. työpaja Korjaamolla Helsingissä. Aiheena Tulevaisuuden kulttuuripalvelut – Mitä ja miten ne järjestetään? Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
9.12.2016 3. työpaja Oulussa ja Helsingissä. Aiheena Periaatteet valtionrahoitukselle tulevaisuudessa. Katso tallenne työpaja-aamusta täältä, työpaja-iltapäivästä Helsingissä täältä ja työpaja-iltapäivästä Oulussa täältä.

II-VAIHE 

14.2.2017 #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkaisun julkistustilaisuus. Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
helmi–syyskuu 2017 Lain valmistelu.
14.6.2017 1. sidosryhmätyöpaja. Lataa tallenne tilaisuudesta täältä.
21.11.2017 2. sidosryhmätyöpaja, jonka jälkeen esitellään kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset.
17.1.2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi valmistui ja
luovutettiin ministerille.
helmikuu 2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus lausuntokierrokselle.

Jäikö jotain epäselväksi? Katso KulttuuriVOS-uudistuksen Usein kysytyt kysymykset.

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?