KULTTUURIVOS-UUDISTUS

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta. Uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan.

Ajankohtaista

Pysy kärryillä, missä mennään.

BLOGIT

Raikasta pohdintaa kulttuurin vaikutuksista.

TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKITUT VAIKUTUKSET

Näppärästi yhdessä paikassa.

MISTÄ ON KYSE?

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistusta, joka koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden – mukaan lukien sirkus ja tanssi – ja orkestereiden toimintaan. Uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Uudistus valmistellaan hallituskauden aikana.

Mitä teemme?

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta. Uudistustyöskentely on jaettu kahteen vaiheeseen. I-vaiheen työskentelyn tavoitteena oli muodostaa uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa. II-vaihe käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla asiantuntijatyöryhmän työskentelyllä 17.2.2017.

Sitra järjestää avoimia työpajoja tukemaan uudistustyötä. Lisäksi Sitra ylläpitää Facebook-ryhmää, jossa jaetaan kaikki työskentelyssä käytetty materiaali.  Sitra ottaa myös vastaan kirjallisia aloitteita ja kannanottoja sähköpostitse: kvos(at)sitra.fi.

KulttuuriVOS-uudistuksen fasilitoinnissa Sitran roolina on toimia ulkopuolisena ja puolueettomana tukena prosessissa ja tuoda keskusteluun tulevaisuusnäkökulmaa. Sitran strategiassa taide ja kulttuuri nähdään keinoksi uudistaa yhteiskuntaa.

Kuka on mukana?

Sitran fasilitoiman työskentelyn johtoajatuksena on osallistavuus. Sitra kutsuu kulttuurikentän eri toimijoita käymään avointa keskustelua uudistuksen tavoitteista jo ennen varsinaisen lainvalmistelun alkua. Näkökulmia haetaan sekä nykyisen VOS-järjestelmän piirissä olevilta että vapaan kentän toimijoilta.

Työpajojen sisältöjä valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 20-henkinen asiantuntijaryhmä yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän jäsenet edustavat monipuolisesti kulttuurikentän eri toimijoita ja vaikuttajia. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto. Opetus- ja kulttuuriministeriötä edustaa asiantuntijaryhmässä ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Missä mennään?

Syksyn 2016 aikana käyty keskustelu kiteytettiin kahdeksaksi teesiksi ja neljäksi rahoituksen periaatteiksi, jotka Sitra toimitti julkaisumuotoon varsinaisen uudistustyön pohjaksi helmikuun 14. päivän julkistustilaisuuteen.

Syksyn I-vaiheen perustana ovat olleet avoimet työpajat, joita järjestettiin yhteensä kolme. Helmikuussa 2017 julkaistiin asiantuntijatyöryhmän yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa työstämä julkaisu #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet. Julkaisu kokoaa lähes puoli vuotta kestäneen työstekentelyn ja toimii uudistustyön II-vaiheen pohjana, jonka aikana laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja Sitran avustamana asiantuntijatyöryhmän ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Uudistustyön II-vaiheessa Sitra fasilitoi keskustelua säädösmuutoksesta OKM:n asettaman asiantuntijatyöryhmän ja kulttuurialan sidosryhmien välillä. Työryhmä luovutti ehdotuksensa taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi 17.1.2018 ministeri Sampo Terholle. Uudistustyön II-vaiheessa Sitra on lisäksi herättänyt keskustelua kulttuuripolitiikasta muun muassa kulttuurin merkityksiä käsittelevän blogisarjan ja kulttuurialan freelancereiden elämää valottavan videon avulla.

Aikataulu

I-VAIHE

3.6.2016 Sidosryhmätapaaminen Säätytalolla Helsingissä. Aiheena yhteiskuntaan vaikuttavat megatrendit ja kulttuurikentän parissa tehdyn kyselyn tulokset.
3.10.2016 1. työpaja Lahden kaupunginteatterilla. Aiheena Tulevaisuuden toiminta – Miksi ja keitä varten?
Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
11.11.2016 2. työpaja Korjaamolla Helsingissä. Aiheena Tulevaisuuden kulttuuripalvelut – Mitä ja miten ne järjestetään? Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
9.12.2016 3. työpaja Oulussa ja Helsingissä. Aiheena Periaatteet valtionrahoitukselle tulevaisuudessa. Katso tallenne työpaja-aamusta täältä, työpaja-iltapäivästä Helsingissä täältä ja työpaja-iltapäivästä Oulussa täältä.

II-VAIHE 

14.2.2017 #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkaisun julkistustilaisuus. Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
helmi–syyskuu 2017 Lain valmistelu.
14.6.2017 1. sidosryhmätyöpaja. Lataa tallenne tilaisuudesta täältä.
21.11.2017 2. sidosryhmätyöpaja, jonka jälkeen esitellään kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset.
17.1.2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi valmistui ja
luovutettiin ministerille.
helmikuu 2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus lausuntokierrokselle.

Jäikö jotain epäselväksi? Katso KulttuuriVOS-uudistuksen Usein kysytyt kysymykset.

Osallistu keskusteluun KulttuuriVOSin Facebook-ryhmässä tai käyttämällä tunnistetta #KulttuuriVOS

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?