KULTTUURIVOS-UUDISTUS

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta vuosina 2016-2017. Uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan.

Ajankohtaista

Pysy kärryillä, missä mennään.

uutiset

Kättä pidempää osallistavan lainsäädäntöprosessin tueksi

Kommentti

KulttuuriVOS-uudistuksesta vain osa eteni hallituksessa. Miksi osallistava lainsäädäntöprosessi kannattaa silti?

Puhelin, jonka ruudulla näkyy KULTA ry:n internetsivu
Poiminnat

Kulttuuri- ja taidealan KULTA ry on hienossa kiidossa

uutiset

KULTA ry pyrkii edistämään kulttuurialan kasvua

uutiset

Kättä pidempää osallistavan lainsäädäntöprosessin tueksi

uutiset

Sitran KulttuuriVOS-työ lähenee loppuaan

Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen

Poiminnat

HS: Koska kulttuuri uudistuu, myös sen rahoituksen pitää pystyä uudistumaan

artikkelit

Sivistys ratkaisee tulevaisuuden

artikkelit

Katsaus KulttuuriVOS -sidosryhmätilaisuuden teemoihin

artikkelit

Katsaus kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset -tapahtuman teemoihin

Poiminnat

Video: Freelancereiden arki esittävissä taiteissa

artikkelit

Sitran blogisarja laajentaa keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksestä

artikkelit

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista

Ihmisiä tanssimassa eri tanssityyleillä.
Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista

Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista

uutiset

Blogisarja taiteen ja kulttuurin vaikutuksista kiinnostaa

artikkelit

Katsaus KulttuuriVOS-sidosryhmätilaisuuden 14.6. teemoihin

BLOGIT

Raikasta pohdintaa kulttuurin vaikutuksista.

Vierailija

Demokratia ei selviä, jos kansa ei tiedä

Vierailija

Ottavatko välineet päämäärien paikan?

Vierailija

Tulevaisuus ansaitsee paremman käsikirjoituksen

archived

Kehittyvä kulttuuri­perintömme

archived

Mahtava taidemyönteinen yhteiskunta

archived

Kulttuuria Lokalahdella

artikkelit

Sitran blogisarja laajentaa keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksestä

archived

Taiteen ja kulttuurin merkityksen esilletuonti on kulttuuripolitiikan keskiössä

archived

Elinikäisellä oppimisella kohti kestävää ikääntymistä

archived

Pienellä budjetilla suuria asioita

archived

Taide on sillanrakentaja

archived

Taide on muutosvoima

archived

Joustoa valtionosuusjärjestelmään

archived

Kannustusta kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen

archived

Tavoitteisiin yli sektorirajojen

archived

Onnen ankkurit

archived

Miksi emme elä kulttuuri-investointien kulta-aikaa?

archived

Kulttuuri on sijoitus hyvinvoivaan yhteiskuntaan

archived

Taiteen vaikuttavuus kasvaisi monipuolisemmalla koulutuksella

archived

Musiikin ihmeelliset vaikutukset

archived

Mitä taide ja kulttuuri meille merkitsevät?

uutiset

Uusi blogisarja taiteen ja kulttuurin merkityksestä käynnistyy

TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKITUT VAIKUTUKSET

Näppärästi yhdessä paikassa.

artikkelit

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista

Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen

Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista

Ihmisiä tanssimassa eri tanssityyleillä.
Kooste

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista

MISTÄ ON KYSE?

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Uudistus valmistellaan tämän hallituskauden aikana.

Mitä teimme?

KulttuuriVOS-uudistuksen fasilitoinnissa Sitran roolina oli toimia ulkopuolisena ja puolueettomana tukena prosessissa ja tuoda keskusteluun tulevaisuusnäkökulmaa. Sitran strategiassa taide ja kulttuuri nähdään keinoksi uudistaa yhteiskuntaa.

Uudistustyöskentely jaettiin kahteen vaiheeseen. I-vaiheen työskentelyn tavoitteena oli muodostaa uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa. II-vaihe käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla asiantuntijatyöryhmän työskentelyllä 17.2.2017.

Kuka oli mukana?

Sitran fasilitoiman työskentelyn johtoajatuksena oli osallistavuus. Sitra kutsui kulttuurikentän eri toimijoita käymään avointa keskustelua uudistuksen tavoitteista jo ennen varsinaisen lainvalmistelun alkua. Näkökulmia haettiin sekä nykyisen VOS-järjestelmän piirissä olevilta että vapaan kentän toimijoilta.

Työpajojen sisältöjä valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 20-henkinen asiantuntijaryhmä yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän jäsenet edustivat monipuolisesti kulttuurikentän eri toimijoita ja vaikuttajia. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto. Opetus- ja kulttuuriministeriötä edusti asiantuntijaryhmässä ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Missä mennään?

Syksyn 2016 aikana käyty keskustelu kiteytettiin kahdeksaksi teesiksi ja neljäksi rahoituksen periaatteiksi, jotka Sitra toimitti julkaisumuotoon varsinaisen uudistustyön pohjaksi.

Syksyn 2016 I-vaiheen perustana olivat avoimet työpajat, joita järjestettiin yhteensä kolme. Helmikuussa 2017 julkaistiin asiantuntijatyöryhmän yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa työstämä julkaisu #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet. Julkaisu kokoaa lähes puoli vuotta kestäneen työstekentelyn ja toimi uudistustyön II-vaiheen pohjana, jonka aikana laadittiin opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja Sitran avustamana asiantuntijatyöryhmän ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Uudistustyön II-vaiheessa Sitra fasilitoi keskustelua säädösmuutoksesta OKM:n asettaman asiantuntijatyöryhmän ja kulttuurialan sidosryhmien välillä. Työryhmä luovutti ehdotuksensa taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi 17.1.2018 ministeri Sampo Terholle. Uudistustyön II-vaiheessa Sitra on lisäksi herättänyt keskustelua kulttuuripolitiikasta muun muassa kulttuurin merkityksiä käsittelevän blogisarjan ja kulttuurialan freelancereiden elämää valottavan videon avulla.

Osallistavan lainsäädäntöprosessin tueksi kokosimme myös oppeja Dialogia! – Parhaita käytäntöjä dialogin ja osallisuuden kokemuksen mahdollistamiseksi lainvalmistelussa -käsikirjaan. Suosituksia jatkoon löytyy myös Kultuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen selvityksestä osallistavuudesta KulttuuriVOS-uudistusprosessissa. Selvitys julkaistaan vielä syksyn 2018 aikana.

Aikataulu

I-VAIHE

3.6.2016 Sidosryhmätapaaminen Säätytalolla Helsingissä. Aiheena yhteiskuntaan vaikuttavat megatrendit ja kulttuurikentän parissa tehdyn kyselyn tulokset.
3.10.2016 1. työpaja Lahden kaupunginteatterilla. Aiheena Tulevaisuuden toiminta – Miksi ja keitä varten?
Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
11.11.2016 2. työpaja Korjaamolla Helsingissä. Aiheena Tulevaisuuden kulttuuripalvelut – Mitä ja miten ne järjestetään? Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
9.12.2016 3. työpaja Oulussa ja Helsingissä. Aiheena Periaatteet valtionrahoitukselle tulevaisuudessa. Katso tallenne työpaja-aamusta täältä, työpaja-iltapäivästä Helsingissä täältä ja työpaja-iltapäivästä Oulussa täältä.

II-VAIHE 

14.2.2017 #KulttuuriVOS – Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkaisun julkistustilaisuus. Katso tallenne tilaisuudesta täältä.
helmi–syyskuu 2017 Lain valmistelu.
14.6.2017 1. sidosryhmätyöpaja. Lataa tallenne tilaisuudesta täältä.
21.11.2017 2. sidosryhmätyöpaja, jonka jälkeen esitellään kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset.
17.1.2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi valmistui ja
luovutettiin ministerille.
helmikuu 2018 Asiantuntijatyöryhmän ehdotus lausuntokierrokselle.

Jäikö jotain epäselväksi? Katso KulttuuriVOS-uudistuksen Usein kysytyt kysymykset.

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

julkaisut

Dialogia!

julkaisut

KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Nina Honkala
Johtaja
ihmiset
Kirsti Kaustara

Mistä on kyse?