archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Katsaus kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset -tapahtuman teemoihin

Helsingin Paasitornissa 21.11. järjestetyssä Kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset -tilaisuudessa keskusteltiin aiheista, joita museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamista valmistelleen asiantuntijatyöryhmän jäsenet ovat edistäneet kentältä tulleiden aloitteiden pohjalta.

Kirjoittaja

Hannele Eklund

#KulttuuriVOS-työryhmän keskustelunavausten koordinoija ja sosiaalisen median kanavien koordinoija, toimitusjohtaja, WellSpoken Oy

Julkaistu

KulttuuriVOS-asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, kapellimestari, säveltäjä Jaakko Kuusisto toivotti osallistujat tervetulleiksi, minkä jälkeen Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen esitteli neljä erilaista keskustelunavausta:

  1. Sitran blogisarja sekä tutkimuskooste taiteen ja kulttuurin vaikutuksista sekä viestintäyhteistyö Artsequal-hankkeen kanssa.
  2. Kulttuurialan yhteisen edunvalvontajärjestö KULTA:n perustaminen?
  3. Monigenreklubit musiikin vapaan kentän tuotantoalustana
  4. Freelancer-työn haasteiden tunnistaminen

Sitran blogisarjasta ja tutkimuskoosteesta Helena Mustikainen totesi, että sarja laajentaa keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksestä. Tammikuulle asti jatkuvassa sarjassa on ilmestynyt 14 blogia. Blogisarjan rinnalla julkaistava tutkimuskooste toteutetaan yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun Taikusydän-yhteyspisteen kanssa. Tutkimuskoosteessa käsitellään taiteen ja kulttuurin vaikutuksia kuudesta eri näkökulmasta, joita ovat terveys ja sosiaalinen hyvinvointi, oppiminen ja talous sekä kulttuurinen kestävyys ja ympäristö. Taideyliopiston professori Kai Lehikoinen esitteli kulttuurisiin oikeuksiin, kulttuurihyvinvointiin ja taiteen vaikutuksiin keskittyvää ArtsEqual-hanketta ja totesi mm., että kulttuuriset perusoikeudet kuuluvat kaikille, läpi elämän ja kaikissa elämäntilanteissa. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti.

Kulttuurialan yhteisen edunvalvontajärjestö KULTA:n perustamista valotti Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä. Tavoitteena olisi perustaa koko alan puolesta argumentoiva taiteen ja kulttuurin tuottaja- ja tukiorganisaatioiden kattojärjestö, jonka tehtävänä olisi vaikuttaa alan kokonaisrahoituksen positiiviseen kehitykseen sekä alan aseman vahvistamiseen yhteiskunnassamme.

Monigenreklubeja ja Jazz Finland Live -verkostoa esittelivät Flame Jazz ry:n toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson ja  Pirkanmaan festivaalit ry:n toiminnanjohtaja Anna-Maija Saarela, jotka totesivat alan nykytilanteesta, että kentällä noin 3000 päätoimista ja yli 10000 sivutoimista vapaan kentän muusikkoa, mutta ei vakavaraisesti toimivaa klubia tai konserttijärjestäjää. Monigenreklubien tavoitteena on asianmukaisten puitteiden luominen jazz- ja kansanmusiikin, klassisen musiikin sekä muiden taidemusiikin muotojen kamarimusiikilliseen esitystoimintaan. Jazz Finland Live puolestaan on klubijärjestelmää täydentävä työkalu pienempiä paikkakuntia varten. Suomen Jazzliitto, Muusikkojen liitto ja Musiikin edistämissäätiö käynnistivät hankkeesta erinomaisia tuloksia tuottaneen pilotin vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste ja Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko pureutuivat freelancerien arkeen. Näkökulmia ja alan realiteetteja käytiin läpi  Suomen Näyttelijäliiton tuottamassa ja Sitran rahoittamassa videossa, jonka toteutti Tussitaikurit Oy. Video on tiivis ja konkreettinen esitys neljästä tyypillisestä tilanteesta taide- ja kulttuurialan freelancereiden arjessa. Video on vapaasti jaettavissa esimerkiksi täältä.

Päivän päätteeksi Sitran vanhemmat asiantuntijat Liisa Hyssälä ja Jouni Backman jakoivat kokemuksiaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. He antoivat arvokkaita ohjeita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja muistuttivat mm., että vaikuttamistyön oltava hyvin avointa ja eettisesti korkeatasoista.

Kulttuuripoliittiset keskustelunavaukset -tilaisuuden esityskalvot voi ladata tästä.

Mistä on kyse?