Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella

Alaotsikko
Oppeja lainsäädännön uudistamiseen
Tekijät
Johanna Sola, Paula Kortesniemi, Mari Patronen (työryhmä)
Julkaisupaikka
Helsinki
Julkaisuvuosi
2015
Publication series
Sitran selvityksiä
Julkaisija
Sitra
Outlook
46 s.
ISBN
978-951-563-923-3
ISSN
1796-7112
Publish series part
96
Aihe
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; KULTTUURIPALVELUT; TERVEYS; IKÄÄNTYNEET; PERHEET; PALVELUJÄRJESTELMÄT; PALVELUNTUOTTAJAT; OMAISHOITAJAT; KOTONA ASUMINEN; KUNNAT; VALINNANVAPAUS; RAHOITUS; KUSTANNUKSET; TOIMINTAMALLIT; LAINSÄÄDÄNTÖ; HOITOTUKI
Erilaiset asiakkaat ja heidän omaisensa tarvitsevat erilaisia palveluita. Tampereella luotiin henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen ja kokeiltiin sitä vuoden 2014 käytännössä. Tähän selvitykseen on koottu kokemuksia Tampereen kokeilusta ja lainsäädäntöön liittyviä kehitystarpeita.

Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot