julkaisut

Eettinen kartta Suomelle

Kirjoittajat

Simo Kyllönen

Julkaistu

Kestävyys on yksi aikamme muotisanoista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten kestävyyden tavoittelu toteutuu kantokyvyltään rajallisessa maailmassa, jossa maiden kohtalot on sidottu yhä tiukemmin toisiinsa? Entä mikä on Suomen eettinen asema tällaisessa maailmassa? Tutkija Simo Kyllösen laatiman analyysin taustalla on ajatus siitä, että globaalina ja yksittäisiä yhteiskuntia koskevana asiana kestävyys on ennen kaikkea eettinen tavoite. Tavoitteena kestävyys koskettaa sekä koko ihmiskuntaa että yksittäisen yhteiskunnan ylisukupolvista hyvinvoinnin turvaamista. Kyllönen ei anna meille valmiita vastauksia, vaan hänen raporttinsa tarjoaa ”kartan” kestävyyden moraalisiin kysymyksiin liittyvistä, tärkeistä ja soveltamiskelpoisista käsitteistä ja teorioista, joiden avulla jatkokeskustelua Suomen tilanteesta ja tavoitteista voidaan jäsentää.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Eettinen kartta Suomelle

Alaotsikko

Kestävyys moraalisena kysymyksenä keskinäisriippuvaisessa maailmassa

Tekijät

Simo Kyllönen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

40 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-970-7

ISBN (PDF)

978-951-563-971-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

YHTEISKUNTA; KESTÄVÄ KEHITYS; GLOBALISAATIO; HYVINVOINTI; HYVINVOINTIVALTIO; VALTIOT; OIKEUDENMUKAISUUS; KANSALAISET; YHTEISKUNTAVASTUU; ELINTAVAT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; SOSIAALIPOLITIIKKA; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; HAASTEET; HYVINVOINTITALOUS; KESTÄVYYS; HENKINEN HYVINVOINTI; ARVOT; YMPÄRISTÖ; LUONNONVARAT; ILMASTONMUUTOS

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

116

Mistä on kyse?