julkaisut

Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet

Kirjoittajat

Tuomas Matikka

Julkaistu

Tässä muistiossa tarkastellaan minkälaiset taloudelliset kannustimet vanhuuseläkkeen saajalla on tehdä ansiotyötä. Suuri joukko ihmisiä on jäänyt tai on jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Osa vanhuuseläkkeelle jäävistä on edelleen työkykyisiä, ja haluaa osallistua jollakin panoksella työelämään myös eläkkeelle jäämisen jälkeen. Nämä henkilöt voivat olla resurssi, joka osaltaan voi merkittävästi lisätä työmarkkinoiden joustavuutta sekä työvoiman kokonaistarjontaa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet

Tekijät

Tuomas Matikka

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Sivumäärä

28 s.

ISBN (PDF)

978-952-274-134-9

ISSN (nid.)

1798-0321

Aihe

ELÄKELÄISET; TYÖSSÄKÄYNTI; PALKKATYÖ; KANNUSTIMET; PALKAT; TYÖELÄMÄ; TYÖKYKY; TYÖMARKKINAT; TYÖVOIMA; KANNATTAVUUS; TULOT; SOSIAALIETUUDET; TULOVERO; VEROTUS

Mistä on kyse?